LEDER FREDAG 11. AUGUST

Lundavang åpner et nytt bykapittel

«En enestående anledning til grønn byplanlegging, grønne bygg og grønn energi.»

Har fem år på seg I 2022 avvikles sjukehuset. Molde kommune har en enesteående mulighet til å planlegge Lundavang-området til en framtidsrettet bydel med smarte boformer.   Foto: Kjell Langmyren

Leder

Når Molde sjukehus avvikles og flyttes til Hjelset om snaut fem år, har helseforetaket ikke lenger bruk for sjukehusbygget og de omliggende eiendommene Lundavang. Helse Møre og Romsdal har derfor allerede startet prosessen med å selge sjukehuseiendommene. Molde kommune er naturlig kjøper. Kommunen har meldt seg som meget interessert i å få hånd om det 96.600 kvadratmeter store arealet.

Den 23. august er det 57 år siden Molde sjukehus ble tatt i bruk. I denne tida har sjukehuset vært et sentralt element i byen. Når det ikke lenger skal være sjukehus på Lundavang, åpner det seg nye muligheter. Dette ser Molde kommune. Ordfører Torgeir Dahl sier til Romsdals Budstikke at han ser Lundavang som et framtidig svært attraktivt boligområde. Vi antar at det er brei politisk enighet om at Lundavang egner seg best til boområde. Med dette som utgangspunkt ligger det til rette for en spennende diskusjon om hvordan Lundavang best kan utvikles. Hvilke type boliger skal komme der? Skal der være eldreboliger? Lavblokker? Skal området beboes av barnefamilier som kan skape aktivitet og liv og røre? I hvilket tempo skal Lundavang bygges ut?

Mulighetene l igger også til rette for å tenke byutvikling i et større perspektiv. Begrepet Smart by er allerede tatt i bruk i andre norske byer med ambisjoner om å tenke nytt. Målet er å lage små, kompakte og smarte byer. Det handler blant annet om smarte boformer, smarte kollektivløsninger, men også et smart levesett; hvordan legge vekt på trygghet for ung og gammel, folkehelse og et rikt kulturliv? Moldes folkevalgte bør diskutere hvordan Molde møter eldrebølgen, og hvordan Molde skal rekruttere smarte, yngre mennesker. Her har Molde enestående anledning til å tenke grønn byplanlegging, grønne bygninger og grønn energi som gjør Molde til en lavutslippsby i miljøsammenheng. Flere hundre nye boliger på Lundavang vil gi Molde flere innbyggere. Men målet må ikke bare være å trykke flest mulig mennesker sammen på et konsentrert område, men å lage en framtidsrettet bydel der livskvaliteten og trivselen er høy.