LEDER TORSDAG 10. AUGUST

Lettere å få hjelp mot mobbing?

«Det skal være trygt å gå på skolen – ikke noe å grue seg til.»

Gruer seg Skolestart er starten på tunge tider for mange som føler seg mobbet. Kan nye regler hjelpe?   Foto: NTB scanpix

Leder

Det er snart skolestart, og de fleste barna gleder seg til å begynne på skolen. Dessverre er det også en del skolebarn som gruer seg til skolen igjen på grunn av mobbing. Heldigvis er det blitt mye mer åpenhet rundt temaet. Stadig flere forteller om hvordan de opplevde skoletida og hvordan de ble preget av å bli mobbet av medelever og til og med av lærere. Det bidrar til å hjelpe mobbeoffer, og skape mer oppmerksomhet om temaet både for foreldre og skoleansatte.

Flere av våre kommuner har vært gjennom runder i rettsapparatet etter at tidligere elever har gått til sak. Sist var en kvinne som vant fram og fikk nesten tre millioner kroner i erstatning etter skolegang i Aukra kommune. Kommunen ble dømt for å ha opptrådt uaktsomt og ikke oppfylt opplæringslovens krav til psykososiale miljø. Vi har også saker der elever ikke har nådd fram med sine søksmål.

Fra 1. august trådte den nye regelverket mot mobbing i kraft. Regelverket forplikter skolen til å reagere når det kommer meldinger om mobbing, og det forplikter også kommunene til å lage en plan for strakstiltak. Skolene må dokumentere alt de gjør i slike saker, og Fylkesmannen har fått myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rettigheter. Hvis en elev og elevens foresatte opplever at skolen ikke tar tak i en mobbesak på en god måte, kan de varsle Fylkesmannen etter ei uke. Nye regler mot mobbing vil ikke radere bort all mobbing i skolen. Men Fylkesmannen ruster seg til å ta tak i dette, og det blir spennende å se hvordan systemet vil virke for dem som blir rammet. For noen vil dessverre fortsatt bli utsatt for mobbing.

Fem prosent av de 33.000 elevene i Møre og Romsdal sier de blir mobbet på skolen. Det er ille å tenke på at så mange som 1500–1600 skolebarn opplever dette. Det er vondt for barna, og det er vondt for familiene deres. Alvorlighetsgraden vil sjølsagt variere, og det er de færreste sakene som ender opp med klagesaker. I fjor var det åtte klager. Vi håper den nye reglementet er med på å sette dagsorden mot mobbing på alle skoler. Det skal være trygt å gå på skolen – ikke noe man gruer seg til.