LEDER ONSDAG 9. AUGUST

Det endelige svaret gir nytt sjukehus

«Nå vet vi at pengene kommer. Fellessjukehuset blir realisert.»

Bevilger penger Innbyggerne i Romsdal og på Nordmøre kan se fram til at et nytt akuttsjukehus skal stå ferdig til bruk i 202 022, var budskapet fra statsminister Erna Solberg.   Foto: Erik Birkeland

Leder

Det kommer penger til å starte byggingen av det planlagte fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i 2018-budsjettet. Byggearbeidene kan starte allerede kommende vinter. Statsminister Erna Solberg (H) hadde gjort om på det opprinnelige besøksprogrammet i Molde tirsdag for å formidle gladnyheten: Stortinget inviteres til å vedta låneramma på 3,5 milliarder kroner til fellessjukehuset og til et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. En startbevilgning på 2018-budsjettet innebærer at byggearbeidene kan komme i gang etter nyttår. I 2021–2022 skal pasientene kunne møte et flott og moderne sjukehus på Opdøl-tomta på Hjelset.

Budskapet statsministeren hadde med seg til Molde, var den forløsende faktoren for sjukehusprosjektet. Helt siden staten tok over ansvaret for sjukehusa i 2002 har det vært planlagt nybygg i Molde. To ganger tidligere har planer blitt stanset, og prosessen rykket tilbake til start. Nå er Sjukehuset Nordmøre og Romsdal kommet så langt at detaljene – forprosjektet – skal vedtas av helseforetaket i november. Men ikke noe byggeprosjekt kan startes før pengene er på plass. Statsministerens forsikring om at pengene kommer, har vært etterspurt. Nå vet vi at pengene kommer. Fellessjukehuset blir realisert. Alle spekulasjoner om mulige varianter av sjukehus kan legges død. Tida har gått ut for omkamper. Regjeringa har tatt belastningen etter at Hjelset ble valgt. Nå leverer regjeringa pengene som trengs for å bygge sjukehuset.

Nå går sjukehussaka inn i en ny fase, der engasjementet i valgkampen kan brukes for å sikre at akuttsjukehuset får tilstrekkelig sengekapasitet og bredt faglig innhold, medregnet fullverdig barneavdeling. Utviklingen i helsetjenestene går også i en retning der en del av helsetilbudet kan skje desentralisert. Derfor legges det opp til dagbehandling ved et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Erna Solbergs budskap om å skaffe til veie pengene som trengs for å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, er framfor alt et gledens budskap for pasientene som skal få enda bedre helsehjelp. Det fortjener regjeringa ros for.