LEDER FREDAG 14. JULI

Spennende satsing på grønn teknologi

«I et land der reiselivet profilerer seg på rein natur har miljøvennlige ferjer stor symbolverdi.»

GRØNN FERJE Vegvesenet kunngjorde torsdag de nye rammene for ferjesambandet Molde – Vestnes. Ambisjonen er å redusere CO₂-utslippene med 17.000 tonn pr. år.  Foto: Geir Løvbugt

Leder

Statens vegvesen lyste torsdag ut en utviklingskontrakt for å stimulere rederier og teknologimiljøer til å lage en delvis hydrogendrevet ferje. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier i en pressemelding at han håper at kontrakten kan legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Samtidig gikk Vegvesenet ut med rammene for flere ferjesamband, blant dem Molde–Vestnes. Kravet er at det skal være fire ferjer over Romsdalsfjorden, to helelektriske og to som skal kunne ta ladning. Kravene vil ifølge meldingen redusere CO₂-utslippene med 17.000 tonn pr. år sammenliknet med dagens løsning. Satsingen på hydrogen-ferjer har fått internasjonal oppmerksomhet.

Ferjene er viktig for norsk samferdsel. Utlysningskonttraktene som nå foreligger viser at Statens vegvesen ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. I et land der reiselivet profilerer seg på rein natur har dette stor symbolverdi. Samtidig er slike konkrete utlysninger med på å utfordre bransjen. En tilsvarende utlysningskontrakt var foranledningen til at Norge i februar 2015 fikk verdens første reine batteridrevne ferje. Den gangen tok det fire år fra utviklingsarbeidet startet til ferja ble satt i drift. Dette viser hvor nært en hydrogendrevet ferje kan være dersom utlysningskontrakten blir møtt med interesse. Vegdirektøren tror at en vellykket pilot på hydrogendrevet ferje vil bli møtt med interesse i andre deler av sjøfarten.

Norge er en sjøfartsnasjon. Samtidig har man ambisjoner om å innta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Dette innebærer at man må legge ressurser i miljøteknologiutvikling. Vi synes dette prosjektet er spennende. Gjennom ferjesambandet Molde- Vestnes har vi fått oppleve denne utviklingen i dagliglivet. Vi er positive til de endringene som det nå legges opp til i rammene for ferjesambandet over Romsdalsfjorden.