LEDER ONSDAG 7. JUNI

År etter år med bare tomt ferjeprat

«Trafikantene yter sitt bidrag ved å betale høyere billettpris. Nå hviler ansvaret på fylkespolitikerne.»

Sommerløsning: I 12 uker i sommer blir det to ferjer på sambandet Sølsnes-Åfarnes. Det sterkt trafikkerte sambandet bør ha to ferjer permanent, året rundt. FOTO: RICHARD NERGAARD  Foto: Richard Nergaard

Leder

Trafikken på ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes har økt år for år. Men dette sambandet trafikkeres fortsatt av kun ei ferje – unntatt i 12 uker om sommeren da det går to ferjer på dagtid. Hvorfor er det så vanskelig å få satt inn to ferjer permanent på dette ferjesambandet?

Behovet for å få to ferjer over Langfjorden har vært gjentatt flere ganger hvert år. Men åra har gått, og det har blitt mye bare tomt prat om å holde fylkesveg 64 åpen flere ganger i døgnet enn ei ferje klarer. Sommeren 2009, i jazzfestivaluka, toppet situasjonen seg i juli. Endeløse køer av biler på begge sider av fjorden viste at ferjekapasiteten ikke holdt mål. I korte perioder ble ferje nummer to satt inn. To år seinere ble det to ferjer i 11 uker om sommeren, seinere i 12 uker. Sånn er det fortsatt.

Løftene om å få satt inn to ferjer som en permanent ordning året rundt, har vi hørt gjentatt. I 2012 sa samferdselssjef Arild Fuglseth: «I løpet av tre-fire år er det nødvendig å ha t ferjer hele døgnet.» I valgkampen i 2015 lovet Høyres fylkesordførerkandidat Charles Tøsse: «Vi skal finne pengene som trengs». Frank Sve (Frp) mente det samme. Ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes er den del av fylkesveg 64. Muligens har administrasjonen og politikerne i fylket satt sin lit til at staten ville ordne opp, ved at fylkesveg 64 ble gjort om til riksveg 64, der staten er eier og har ansvaret. En slik omklassifisering skjedde ikke, og fylket påberoper seg å ikke ha penger til å sette inn to ferjer fra høsten av. Frank Sve har spurt om fylkeskommunen virkelig bruker alle ferjepengene fylket får fra staten til ferjedrift. Dette må bli tema tema i høst når fylkeskommunen skal avgjøre hva pengene neste år skal brukes til.

Det vil gå tiår før det kommer bru over Langfjorden. I 2018 får Møre og Romsdal 44 millioner kroner mer fra staten til drift av ferjene. Vi mener fylkespolitikerne må vedta at det fra nyttår skal gå to ferjer på sambandet Sølsnes-Åfarnes. Trafikantene yter sitt bidrag ved å betale høyere billettpris. Nå hviler ansvaret på fylkespolitikerne for å sette løfter og ønsker ut i praksis.