LEDER FREDAG 19. MAI

Stor spenning rundt bøndenes kamp

«Senterpartiets framgang har gjort at flere partier har fått opp øynene for velgerpotensialet i distriktssaker»

Aksjonerer: Etter bruddet i jordbruksforhandlingene har det vært flere aksjoner. Bondeorganisasjonene vil bevisstgjøre forbrukerne på verdien av norsk landbruk.Foto: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Tirsdag ble det brudd i forhandlingene mellom regjeringa og landbruksorganisasjonene. Avstanden mellom tilbud og krav skal være på godt over en milliard kroner. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er forhandlingsleder for bøndene. Han mener at regjeringens forslag til jordbruksavtale vil svekke norsk matproduksjon. For å synliggjøre dette gjennomfører Bondelaget en aksjon i landets matvarebutikker for å bevisstgjøre forbrukerne. I går var det aksjoner i Molde, på Åndalsnes og flere andre steder i vårt distrikt. Det er ventet flere aksjoner de kommende dagene

Landbruket gir grunnlag for mange arbeidsplasser i distriktene. Bøndenes verdiskapning og inntektsutvikling er derfor relevant for mange distriktskommuner. Regjeringspartiene har de siste åra forsøkt å gjøre store endringer i landbrukspolitikken. Vi er bekymret for retningen på enkelte av disse tiltakene. Vi opplever at det i regjerings politikk er en favorisering av de store enhetene. Det kan være positivt, men en slik satsing må ikke gå på bekostning av dem som av ulike årsaker ikke har mulighet til å gjøre de samme satsingene. Norsk landbruk er avhengig av at det er levelige vilkår for både liten og stor. Skal man løfte landbruket som næring må man også satse på de små- og mellomstore gardsbrukene. For landbruket i vår region er det viktig. Før forhandlingene startet sa Bondelaget i Møre og Romsdal at kravet fra bøndene er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Årets jordbruksforhandlinger er interessant av flere årsaker. Regjeringen ønsket å forankre sin politikk gjennom en egen Stortingsmelding. Her møtte de sterk motstand. Samtidig har det blitt økende oppmerksomhet rundt de sterke sentraliseringskreftene i samfunnet. Senterpartiets framgang har gjort at flere partier har fått opp øynene for velgerpotensialet som ligger i distriktssaker. Etter bruddet er det vanlig at regjeringa sender statens siste tilbud til Stortinget. Det blir spennende å se om, og eventuelt hvem, av de politiske partiene som gir sin tilslutning. Spesielt er situasjonen krevende for Venstre.