LEDER FREDAG 5. MAI 2017

Et unikt prosjekt fra Kjell Inge Røkke

«Havet er viktig for framtida for Norge. Her kommer Kjell Inge Røkke med et viktig bidrag.»

For framtida: Kjell Inge Røkkes nye forskningsskip skal ha et mannskap på 30 og plass til 60 forskere. Forskningsskipet blir 181 meter langt og skal være ferdig i 2020.Illustrasjon: Vard  Foto: Vard

Havet er viktig for framtida for Norge. Her kommer Kjell Inge Røkke med et viktig bidrag.

Leder

Forretningsmannen Kjell Inge Røkke fra Molde skal bygge et forskningsskip sammen med organisasjonen WWF (Verdens naturfond). Nyheten som ble presentert i Aftenposten denne uka har fått stor oppmerksomhet. Røkke sier til avisa at han ikke har planer om å tjene noen penger på prosjektet. Skipet er en del av forretningsmannens planer om å la brorparten av formuen komme samfunnet til gode. Båten som har vært planlagt i over ett år skal være klart til bruk i 2020.

Kjell Inge Røkke tjente sine første kroner på havet. Maritim næring har vært en av de viktigste byggesteinene i Røkkes sin forretningsstrategi. Røkke sier til Aftenposten at havet har gitt han store muligheter. Det er et spennende prosjekt forretningsmannen nå lanserer. Driften av båten skal være tredelt. Forskerne får en del, en del skal skipet leies ut til ulike ekspedisjoner og den siste delen skal båten leies ut som yacht på det private markedet. Ideen er nyskapende. Utleieinntektene skal brukes til å finansiere driften av båten. Båten, som skal spekkes med moderne teknologi, skal bygges hos Vard i Norge og i Romania.

Det er flere årsaker til at Kjell Inge Røkke treffer godt med dette prosjektet. Forskningsbåten kan lett settes i sammenheng med hans historie som forretningsmann. Lanseringen kommer på et tidspunkt hvor det har blitt større oppmerksomhet rundt miljøutfordringene i havet. En av oppgavene til skipet er å suge opp plastavfall fra havet. Båten har kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet uten giftige utslipp. Kjell Inge Røkke er en velstående forretningsmann. Givergleden er likevel unik. Det er et sterkt signal fra en av landets rikeste om at han ønsker å dele ut mye av formuen til allmennyttige formål.

Kjell Inge Røkke har allerede fått positive tilbakemeldinger fra statsminister Erna Solberg, partileder Jonas Gahr Støre og forskningsmiljøet. Havet er viktig for framtida for Norge. Her kommer Kjell Inge Røkke med et viktig bidrag.