Høgskolen har fanget trendene

Studentenes valg forteller at Høgskolen i Molde har truffet godt med tilbudene.

Populære studier: Høgskolen i Molde kan glede seg over at antall nye studenter til høsten nærmer seg ett tusen. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen  Foto: p

Studentenes valg forteller at Høgskolen i Molde har truffet godt med tilbudene.

Leder

For Høgskolen i Molde var det en gledelig opptur å se hvor mange studenter som har studier ved denne høgskolen som sitt førstevalg. 982 studenter har søkt seg til Høgskolen i Molde. Det innebærer mer enn 130 flere studenter som starter studier i Molde sammenliknet med i fjor.


– Jubelen sto i taket da vi fikk se tallene!

Aldri før har så mange hatt studier hos Høgskolen i Molde som sitt førstevalg.


Den som vil ta høyere utdanning, har enormt mange tilbud å velge blant. Studenter har mulighet til å søke 1.303 studier ved 29 høgskoler og universiteter. Søkningen til høgskoler og unversiteter øker år for år. Landets utdanningsinstitusjoner har i år fått 2,7 prosent flere søkere – Høgskolen i Molde øker nå antall studenter med 15 prosent! Studentenes valg forteller at Høgskolen i Molde har truffet godt med studietilbudene. Ressursene som finnes i havet blir utpekt til Norges nye, store muligheter til jobbskaping. Fiskeoppdrett, fiskeriteknologi, utnyttelse av planter fra havbunnen og ulike organismer som lever i havet, skal utvikles – det krever kompetanse. Samtidig tar stadig flere ledende politikere til orde for at Norge skal bli ledende i å finne løsninger som redder havets helse. Livet i havet er i ferd med å kveles av plast. Studiet i biomarin innovasjon og økonomi er blant de mest populære studiene Høgskolen i Molde tilbyr. Studentene som velger dette studiet, er framsynte.

En annen trend som kommer til å prege Norge de neste åra, er digitaliseringen. Det meste som kan digitaliseres, vil bli digitalisert, både i private virksomheter og i det offentlige. Historien viser at det tok 75 år før telefonen ble allemannseie. Etter at internett kom, tok det fire år før det var allemannseie. Studiet Høgskolen i Molde tilbyr i informasjonsteknologi, er godt mottatt av studentene. På dette fagfeltet har Høgskolen opparbeidet et godt renommé.

Utdanningsinstitusjonene utfordres stadig med å lage utdanningstilbud som samsvarer med behovet samfunnet har. Høgskolen i Molde har fanget trendene godt. For Molde som studieby er den store søkningen fra studentene en tillitserklæring som forplikter en vertskapsby.