LEDER TORSDAG 6. APRIL 2017

Landbruksnæringa må løftes

«Vi frykter at en ensidig satsing på større produksjonsenheter vil få store konsekvenser for næringa i vårt område.»

Valgkamp Landbruksminister Jon Georg Dale ønsker å forberede næringa på økt konkurranse. Partiene er uenige om hvilke tiltak som vil treffe best.  Foto: Richard Nergaard

Leder

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte Vestnes tirsdag. Med seg hadde han et kjent budskap om Norge trenger å produsere mer storfekjøtt. Landbruksministeren understreker samtidig at det er opp til hver enkelt bonde å benytte muligheten. Han varsler at muligheten til å øke produksjonen vil være ett av hovedmålsettingene i jordbruksmeldingen. Vi frykter at en ensidig satsing på store produksjonsenheter vil få store konsekvenser for næringa i vårt område. Foreløpig vet vi lite om hva slags virkemidler som skal stimulere til investeringslyst, og hvordan disse treffer i vår region.

Agri Analyse la i fjor høst fram en rapport som viser at næringa på Vestlandet er under sterkt press. Rapporten viser at vår regionen har størst nedgang i produksjonen og mest matjord som går ut av drift. Regjeringen har brukt lang tid på å få støtte for jordbruksmeldingen. Først i går kom meldingen om at støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har gitt sin tilslutning. I løpet av de nærmeste dagene vil vi få vite hva enigheten innebærer. Vi mener det er av stor betydning at distriktene har en sentral plass i meldingen. Vi tror at dette i stor grad avhenger av hva støttepartiene har fått gjennomslag for. Landbruksministeren ønsker at husdyrproduksjonen i større grad skal legges til distriktene. Bondelaget mener at flere jordbruksoppgjør, spesielt i 2014, har gjort dette vanskeligere.

Stridens om framtidas landbruk må ikke forenkles en sak mellom regjeringa, Bondelaget og Senterpartiet. Det har vært en dragkamp innad i regjering om retning. I tillegg har støttepartiene en nøkkelposisjon i denne saka. Både Venstre og Kristelig Folkeparti har kjempet for en sterkere distriktsprofil. I Stortinget har Arbeiderpartiet gjentatte ganger utfordret på hvilke tiltak man bruker for å skape flere arbeidsplasser i landbruket. I spørretimen onsdag sa Knut Storberget (Ap) at det er investeringsbehov på over 20 milliarder i åra som kommer. Årets jordbruksoppgjør er spesielt ettersom det kommer i et valgår.