LEDER FREDAG 17. MARS

Fagdag som kan utvikles

«Molde kommune har fått flere utmerkelser for sitt arbeid for integrering og bosetting av flyktninger»

KULTURUTVEKSLING: Engelsklinja på Molde videregående inviterte elever ved Molde voksenopplæring til fagdag. –Svært nyttig, mener elevene. Foto: Vidar Myklebust  Foto: Vidar Myklebust

Leder

Molde Voksenopplæringssenter og Molde videregående skole ligger begge sentralt plassert i Molde sentrum. Et tilfeldig møte mellom to ansatte ved skolene ble starten på en fagdag der en gruppe elever fra voksenopplæringen ble invitert over gata til fagdag. Lektor Kristine Ween ved Molde videregående forteller at det i første omgang var utfordrende å finne rom til et slikt arrangement i fagplanen. Etter hvert kom løsningen gjennom faget internasjonal engelsk. Slike initiativ er verdifulle for skolene og deres elever.

Romsdals Budstikke omtalte fagdagen i avisa tirsdag denne uka. Tilbakemeldingene fra elevene vi snakket med var at dette var en nyttig dag som tydelig viste hvor mye ungdommene har til felles. Molde har fått flere utmerkelser for sitt arbeid med integrering og bosetting. Molde kommune er en av de kommunene i landet hvor flest bosatte flyktninger har gått ut i jobb eller utdanning. Den sentrale plasseringen av Molde voksenopplæring gir mange mulige synergieffekter. Vi håper at fagdagen som ble arrangert kan være til inspirasjon, og at man kan se på hvordan et samarbeid kan videreutvikles. Kontakten som blir skapt gjennom et slikt arrangement er verdifull.

Arbeidet som gjøres i Molde på dette området har fått nasjonal oppmerksomhet. Vi har tidligere understreket viktigheten av at man hele tiden strekker seg etter nye mål. Molde videregående skole har på få år gått fra å være en lokal skole med lokale elever til å bli multikulturell med elever fra alle deler av verden. Ved sist opptak talte rektor over hvor mange ulike språk søkerne hadde som morsmål. Svaret var 30 ulike morsmål.

Rektor Oddgeir Overå sa i reportasjen at han tror dette gir alle elevene ved Molde videregående skole en kulturforståelse og en ballast som vil være svært viktig når de skal ut på et arbeidsmarked som er stadig mer internasjonalt. Det tror vi også. For næringslivet og utdanningsinstitusjonene i vår region er dette en viktig verdi.