LEDER ONSDAG 15. FEBRUAR

Tåkelegging om barneavdelingen

«Trengte ingen rapport for å avgjøre spørsmål om barneavdeling.»

Vil ha svar Blir det barneavdeling på det nye sjukehuset på Hjelset, eller blir det ikke? ILLUSTRASJON: Helse Møre og Romsdal 

Leder

På denne tida neste år kan de gamle bygningene på sjukehusområdet på Hjelset være revet. Da ser vi endelig at anleggsmaskinene er i gang med det som skal bli et nytt og moderne sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det har tatt lang, lang tid å komme dit vi er i dag, men nå skal de helseledelsen ha ros for at det settes fart i prosessen. Nå skal sjukehuset detaljtegnes, og reguleringsplanen for Hjelset er en måned unna. Neste viktige milepæl blir låneopptaket som kan vedtas i desember.

I forrige uke møtte helseforetaket ordførerne i fylket til dialogmøte, og ordførerne er fornøyde med at ting er i rute. Heisekranene kan være på plass høsten 2018, og bygget kan stå ferdig i 2021 og tas i full bruk i 2022.

Ordførerne er ikke like fornøyde med at det tar så lang tid for å få avklart hvilket tilbud sjukehuset skal ha til barn i nordfylket. I dag har Kristiansund barneavdeling, men denne har vært under sterkt press – blant annet med helgestenging. Trolig har man planlagt et sjukehus på Hjelset uten barneavdeling. Det har ikke vært noe tydelighet rundt hvilket tilbud man skal ha til barn på det nye sjukehuset.

Så kom den ulykksalige Sebastian-saka. I forbindelse med at den lille gutten døde, fikk helseforetaket kraftig kritikk fra Helsetilsynet. Helseforetaket hadde ikke rigget seg godt nok i forhold til helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund. I et intervju med Romsdals Budstikke sier direktør Espen Remme at det er et problem for dem at det tok så lang tid før Helsetilsynets rapport kom. Dersom det var planen å ha en barneavdeling på Hjelset, ville man ikke behøvd å vente på en rapport for å vite hva man skal gjøre når nysjukehuset står klart. Vi har imidlertid full forståelse for at Sebastian-saka har tatt mye fokus. Det skulle bare mangle.

Helseforetaket har lovet et svar om barnetilbudet til høsten. Ordførerne mener at foretaket tåkelegger om barneavdeling og tolker det negativt. Vi deler bekymringen fra de 17 ordførerne. Det nye sjukehuset må være for alle – ikke bare for voksne.