LEDER LØRDAG 2. JULI

Nyhamna gir kraft til Romsdal

«For Romsdalsregionen er aktiviteten som skapes på Nyhamna svært viktig.»

Viser styrke: Nyhamna ekspansjonsprosjekt (NYX) samlet 850 ansatte fra 60 forskjellige selskap på ett bilde.  Foto: Nyx pressefoto

Leder

Onsdag sendte Nyhamna ekspansjonsprosjekt (NYX) ut en pressemelding for å markere at prosjektet nå er inne i sine mest hektiske dager. Av meldingen går det fram at over 6000 har jobbet med utvidelsen. For å illustrere aktiviteten samlet NYX 850 ansatte fra 60 forskjellige selskap på ett bilde. Bildet illustrerer dimensjonen og mangfoldet som til sammen utgjør utvidelsesprosjektet på anlegget. Formålet med utvidelsen på Nyhamna er å utvide anleggets kapasitet for å kunne ta imot og eksportere gass fra Polarled, opplyser NYX i pressemeldingen

For Romsdalsregionen er aktiviteten som skapes på Nyhamna svært viktig. Aktiviteten er i seg sjøl svært verdifull i en krevende tid på Nordvestlandet. Samtidig er de positive ringvirkningene store. For transport og reiseliv er Nyhamna svært viktig. Årø lufthavn har det siste året klart seg svært godt sammenliknet med andre lokale og regionale flyplasser. Et eksempel som illustrerer Nyhamnas betydning er flygingene som er satt opp mellom Molde og Stord. Ifølge Kværner er det ti avganger mellom byene. Ruta transporteres av Widerøe. En positiv konsekvens ved denne avtalen er at flyselskapets posisjon på Årø er styrket. Dette gjør også at Widerøe sine ruter til og fra Trondheim og Bergen er styrket. Det er viktig i ei tid hvor flyselskapene kutter på grunn av den nye flyseteavgifta.

Aukra kommune, Shell og miljøet rundt Nyhamna har jobbet godt for å utvikle anlegget, og slik sikre framtida i et lengre tidsperspektiv. For Romsdal er dette veldig viktig av flere årsaker. For sysselsettingen i vår region er det sjølsagt av stor betydning. Samtidig er det med på å bygge et kompetansemiljø som regionen kan utvikle videre. Dette ser vi blant annet gjennom sommerens arrangement med Jazzgass og Rundbordskonferansen der næringsliv, politikere og forskningsmiljø møtes.