LEDER ONSDAG 2. DESEMBER

Generasjon Prestasjon

«Det er trist å lese tallene som gjelder jentenes eget selvbilde.»

Bildetekst:Ung i Molde: Fride Monsen (t.v.) og Norunn Brøste Kjersem i Molde ungdomsråd mener unge jenter opplever et enormt kroppspress og karakterjag.   Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Mandag fikk vi tallene fra den aller første Ungdata-undersøkelsen i Molde. Her har gutter og jenter på ungdomsskolen og i videregående skole svart på en rekke spørsmål om hvordan de har det. I all hovedsak viser undersøkelsen at det står bra til med ungdommen i Molde. Tallene er mer gledelige lokalt enn de er på landsplan på de aller fleste spørsmålene.


– Vi legger press på oss sjøl

Ungdata-tall: 47 prosent av vgs-jentene i Molde er ofte skuffet over seg sjøl


Det er likevel trist å lese svarene når det gjelder selvbilde. Guttene er stort sett fornøyde med seg sjøl, men bare to av tre jenter sier at de liker seg sjøl som de er. 41 prosent av jentene sier de ofte er skuffet over seg sjøl. Nesten en av fire jenter svarer at de ikke liker den måten de lever livet sitt på.

Slike tall er verd å ta på alvor. Det sier ganske mye om hvordan ungdommer – og særlig jenter opplever forventningspresset. 17-åringene Norunn Brøste Kjersem og Fride Monsen i Molde Ungdomsråd mener ungdommer er preget av å være «Generasjon Prestasjon». Det forventes gode skolekarakterer, og alle skal være best og på topp hele tida. Kroppspresset får de fra sosiale medier og andre medier. Presset er størst for jentene.

I tillegg til å få gode karakterer som gir dem attraktive studieplasser, skal alle se bra ut, ha riktige klær, ha betalt jobb ved siden av, og være god i idrett og/eller kultur.

Det er ingen enkel oppskrift på hvordan vi kan gjøre det lettere for ungdommene. Løsningen ligger trolig i samarbeidet mellom ungdommer, foreldre og skole.

Forventninger kan være sunne mål å strebe etter, men det er uheldig når forventninger blir til press.

Ungdata-tallene bør legges til grunn når Molde kommune nå skal lage barne- og ungdomsplanen som skal være klar i løpet av det året vi snart går inn i.