En liten titt inn i det nye året

Sakene som kan prege 2020

KOMMENTAR

LOKALE DEBATTSAKER: I 2020 vil man starte byggingen av det nye fellessjukehuset på Hjelset (SNR).  Foto: Romsdals Budstikke

Kommentar

Etter valget ble det en nyttig diskusjon om mangfold. Da avtalen om makt i Molde ble forhandlet var det fire menn som skrev under. Kommunestyret for Nye Molde kommune har en klar overvekt av menn. Reaksjonen som kom er viktige. Skal Molde og Romsdal lykkes med å tiltrekke seg unge mennesker er et større mangfold helt avgjørende. Man kan investere i ny Sjøfront og vise fram flotte bilder av natur og byliv. Likevel tror jeg at unge mennesker er mer opptatt av at de kan flytte til et lokalsamfunn hvor de har mulighet til å være med på å påvirke framtida. Det kan oppleves som vanskelig når kjønns- og aldersbalansen er skjev i mange styrende organ.