KOMMENTAR

Når kulturbygging blir våpenkamp

Innbyggerne i Midsund og Nesset bør følge nøye med på det som nå skjer rundt valg av kommunevåpen for nye Molde.

NYTT KOMMUNEVÅPEN: Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen med forslag til nytt kommunevåpen.  Foto: Kjell Langmyren

Kommentar

Arbeidet med kommunevåpen for nye Molde kommune kunne vært et samlende prosjekt. Jobben ble i stor grad lagt til det som i arbeidsdokumenter ble kalt for «kulturbyggingsgruppa» for den nye storkommunen. Media ble kontaktet, og det ble utlyst en stor konkurranse. Over 3.800 personer deltok i avstemningen før det hele ble oversendt til en bredt sammensatt jury. De konkluderte med at alternativet «Storslått og energisk» var det riktige. I november leverte juryen sin innstilling til prosjektrådmann Arne Sverre Dahl. Videre beslutningsrekkefølge var lagt. På søndag ble det kjent at Dahl ønsker å endre spillereglene. Begrunnelsen han gir bør leses nøye, spesielt av innbyggerne i Nesset og Midsund. For her kommer det opp argumenter som etter mitt syn gir grunn til uro.