KOMMENTAR

Sjukehuset inn på ny veg

Vegbyggerne har klart det. Gjennom selskapet Nye Veier AS er det bygget ny motorveg langt billigere enn tradisjonelt. Nå hentes direktøren fra Nye Veier, Arnt Johan Vatnan, inn for å bringe nye ideer med seg når sjukehuset på Hjelset skal gjennomføres. Om tre og et halvt år kan nybygget stå ferdig.

GIR SJUKEHUSPLANENE NY KRAFT: Arnt Johan Vatnan fortalte styret i helseforetaket om mulighetene for å få sjukehuset på Hjelset ferdig i løpet av 2023. Kunnskapen fra Nye Veier AS kan komme godt med for å drive prosjektet framover.  Foto: RICHARD NERGAARD

Kommentar

Vi kan trygt si at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) har kommet inn på en ny veg. Den forrige ferden endte med solid krasj. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal fikk torsdag høre konsulentfirmaet Metier OCE peke på hva som gikk galt da sjukehusprosjektet måtte stoppes. Det er oppsiktsvekkende at den daværende prosjektledelsen og prosjektstyret ikke klarte å se at nysjukehuset umulig kunne bygges med pengene man hadde til rådighet, altså 4,1 milliarder kroner (2015-verdi). Usikkerheten var alt for stor. Det manglet folk med kompetanse til å stadig kontrollregne hva sjukehuset ville koste, og hvor langt utafor blinken man sto i fare for å havne. Heller ikke i Helse Midt-Norge lyste varsellampene før våren 2018.