KOMMENTAR

Står regjeringen ved det den har vedtatt om ferjefri E39?

Det spørsmålet stiller Richard Nergaard i denne kommentaren.
Kommentar

Mens folk flest var opptatt av julehandel, og kommunene diskuterte pengebruken i 2019, sendte Vegdirektoratet ut melding om at de vil se om hyppigere ferjeavganger er en like god løsning som å bygge bruer til milliarder. Teppet ble rykket under beina på iallfall to øykommuner; Midsund og Aukra.