Mange kommuner har ikke lagt til rette for livssynsåpne seremoni- eller møtelokaler. Det kreves også betaling for leie av lokaler til aktiviteter som navnefest, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal mener alle må likebehandles og ikke hindres i sine aktiviteter. Høye leiekostnader eller mangel på lokaler hindrer i mange tilfeller fri utøvelse av livssyn.

De fleste kommuner har en eller annen form for kulturhus eller festsal/kommunestyresal. Vi mener at disse bør stilles til disposisjon for denne type aktiviteter. Om ikke gratis, så i alle fall til sterkt reduserte leiepriser. Det er rimelig å sammenligne prisnivået med det som kirka må betale, eller midler som DNK får i støtte fra kommunen.

Vårt mål er å gjøre kommunene oppmerksom på at alle livssynssamfunn trenger tilgang til lokaler hvor de kan ha seremonier for å markere overganger i livet. Seremonirom kan være nybygg, men det er også mulig å bruke eksisterende rom eller bygninger i kommunens eie, så lenge kravene til utforming tilfredsstilles.

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal mener at fylkets kommuner må:

-   møte behovet for livssynsåpne seremonirom på en god måte

-   vurdere om kommunen allerede disponerer rom eller bygninger som kan tilfredsstille behovet og tilgjengeligheten for verdige seremonilokaler

Flere kommuner i Møre og Romsdal har kommet langt i dette arbeidet og det har vi takket dem for.

Human-Etisk Forbund har kontaktet de politiske partiene som stiller til valg i Møre og Romsdal i 2023, med oppfordring om at de gjør alvor av å gjøre seremonirom tilgjengelig for alle, til en lav leiekostnad. Så lav at det blir likebehandling mellom tros- og livssynsretninger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal