Det virker nesten litt lenge siden nå – tida da hele kyst-Norge reiste seg i protest mot at Høyre og Frp veltet stadig større takstøkninger over på de fergereisende. Som vanlig var det ingen som toppet Frp i å spille dobbelt. I de fylkene de satt i opposisjon, fremmet de forslag – gjerne uten inndekning – vel vitende om at fylkene ikke hadde noen mulighet til å ofre skoleelever og veistrekninger for å dekke opp for manglende bevilgninger fra Oslo.

Der Frp bestemte, som på Stortinget, justerte de med hard hånd opp fergetakstene år for år, samtidig som fylkeskommunene ble prioritert ned. Og slik gikk det i åtte år. Frp økte fergetakstene jevnt og trutt, helt til de, nærmest i panikk, gikk inn for reduksjon etter at Arbeiderpartiet hadde programfestet å halvere fergetakstene.

Men nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer på Stortinget. Og mens Frp later som om en kan sløse helt uhemmet med oljepenger uten konsekvenser for renter, arbeidsplasser og vanlige folk, er alle ansvarlige partier ærlige på at vi nå er i en tid der det må prioriteres strengt i norsk økonomi. Og da er det selvsagt mange gode formål man ikke klarer å få prioritert penger til.

I tøffe tider må vi prioritere det viktigste – og i motsetning til Frp mener vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet at halverte fergetakster og gratis ferger til mindre øysamfunn er verdt å bruke penger på. Vi setter gode skoler, en verdig eldreomsorg og forutsigbarhet for fergereisende, framfor sentralisering, privatisering og salg av Norge. Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet bygger trygge fellesskap med plass på ferga også for folk med dårlig råd.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal