Her utfordrer hun alle arbeidsplasser i Møre og Romsdal til å la 2023 bli året der vi setter kunnskap om arbeidsmiljø, partssamarbeid og systematisk HMS-arbeid øverst på dagsorden og legger grunnlaget for enda mer bærekraftig og konkurransedyktige arbeidsplasser i regionen. Dette viktige budskapet underbygges av en stor og innholdsrik artikkel som Romsdal IPR stiller seg fullt bak.

Men, dette skjer samtidig som NAV selv avvikler 90 arbeidsplasser i Molde i NAV Arbeid og ytelser. Direktør Ellen Christensen hevder at flyttingen av disse 90 arbeidsplassene fra Molde vil spare etaten for totalt 195.000 kroner pr år. Det er senere dokumentert at NAV har unndratt kostnadene til momskompensasjon og pendlertilskudd i sitt regnestykke. Om dette skyldes bevist feilinformasjon eller manglende kompetanse, har NAV-direktøren ikke ønsket å kommentere.

Om NAV sitt regnestykke likevel hadde vært riktig, ville den økonomiske innsparingen for etaten vært på skarve to tusen kroner pr ansatt pr år før man tar med kostnadene til pendling!

Hvor er NAV sitt fokus på arbeidsmiljø og partssamarbeid i denne saken?

Hvor klimamessig bærekraftig er det å pålegge 90 ansatte å pendle mellom Molde og Kristiansund?

Hvorfor har ikke NAV hensyntatt IA-avtalen med hensyn til seniorpolitikk og fokus på å opprettholde kompetansen disse sentrale medarbeiderne representerer?

Hvilket tilbud gir NAV de ansatte som av helsemessige årsaker ikke ønsker, eller har mulighet for, å pendle til nytt arbeidssted i Kristiansund?

Til alt overmål går May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og ytelser i Molde (med kontoradresse i Kristiansund), ut i Tidens Krav og forteller at mange ansatte i Molde har sagt opp – men at dette tross alt er en gladsak (for Kristiansund). Ikke sikkert at de 90 berørte NAV-ansatte i Molde opplever at etaten har spesielt fokus på «arbeidsmiljø sett i et bærekraftperspektiv».

Intensjonen med NAV-leder May-Britt Flønes sin artikkel er god, men ville fremstå som langt mer troverdig om NAV selv hadde tatt medisinen de henstiller andre å ta!

Molde, 9. januar 2023

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal