Møtet i Hovedutvalget for helse og omsorg er omtalt i RB 16/8 med henvisning til Eldrerådets bekymring for det de kaller gradvis rasering av heldøgnstilbudet i Molde kommune. Les også rådsmedlem Kjell Bugges innlegg 11/8.

RB fikk ikke med seg noe vedtak før avisa gikk i trykken. I omtalen i lokal-TV kom det fram at ingen i utvalget ville gå inn for å redusere sjukeheimsplasser, men overlate dette til administrasjonen etter faglig vurdering.

Hvis dette er riktig, setter det administrasjonen i en umulig ansvarssituasjon.

Administrasjonen vet at det er behov for sjukeheimsplassene, men at reduksjon må gjøres hvis en skal holde budsjettet slik politikerne forlanger. En reduksjon vil derfor ikke være på faglig, men på økonomisk grunnlag.

Dette er et politisk ansvar, og situasjonen har oppstått etter mange års underbudsjettering av helse og omsorg.

Administrasjonen må ha formell politisk ryggdekning for sine tiltak, og politikerne må ta ansvar for bestemmelsen.

Jeg har tidligere påpekt at den foreslåtte reduksjon av sjukeheimsplasser ville være ei katastrofe. Det er også grunn til å spørre hvor mye mangelen på sjukeheimsplasser har kostet Molde kommune i form av betaling for utskrivningsklare pasienter hittil i år.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal