De siste ukene har det vært flere saker om hvor målrettet de økonomiske støtteordningene under pandemien har vært. VG har sett spesielt på kulturbransjen. Adresseavisen har gransket flere festivaler.

Koronasituasjonen rammet store deler av næringslivet. Samtidig er det helt klart at enkelte bransjer ble rammet mer enn andre. Spesielt gjaldt dette reiselivet og kulturlivet. Dessverre er det også slik at enkelte av støtteordningene traff skjevt. Spesielt ble det krevende for frilansere og små selskap med kort historikk.

Ingen var forberedt på at det skulle oppstå en situasjon der deler av næringslivet skulle tape så mye penger, nær sagt over natta. Følgelig kom mange av disse støtteordningene til på kort varsel.

Norge hadde økonomi til å hjelpe næringslivet i langt større grad enn andre europeiske land. Det er likevel en mager trøst for selskap som føler at de falt utenom. Midsund Gjestestove er et selskap som mener at de lokale støtteordningene traff skjevt. Daglig leder viser til at selskap som har levert store overskudd under pandemien får penger fra lokal koronastøtte.

Molde kommune har delt ut nærmere 19 millioner kroner i koronastøtte. Tildelingskriteriene har kommet til i samråd med formannskapet. Dersom man ikke er fornøyd med ordningen kan man klage.

Formannskapet er også siste instans for en eventuell klage på manglende tildeling. Dette er en ryddig måte å håndtere enkeltsaker på. Samtidig er det en svakhet med dette systemet at ingen tar et overordnet blikk. Når så mye offentlige penger har blitt brukt kan det være vel anvendte penger å gjennomføre en evaluering.

Det er ikke sikkert at man kan rette opp skeivheter i etterkant. Vi har på ingen måte grunnlag for å hevde at det er selskap som har mottatt støtte de ikke har vært berettiget. Samtidig vil det være av interesse å få kartlagt hvordan ordningene treffer med tanke på verdiskapning og sysselsetting. Spesielt interessant kan det være å se på selskap som hadde en kort forretningshistorikk da hverdagen brått endra seg. Det var mange som i utgangspunktet hadde sett fram til sommersesongen 2020.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal