I kommunene Aukra, Sunndal, Rauma og Molde (Midsund) har det blitt opprettet videolegevakter, som er bemannet med sykepleiere. Hensikten er at pasientene kan møte lokalt og ha en videokonsultasjon med legevaktlegen, som fysisk er på Molde legevakt. Dette for å unngå unødvendige reiser til Molde legevakt.

Opprettelse av videolegevakter var et forsøksprosjekt startet av Helsedirektoratet for å styrke den akuttmedisinske tjenesten i utkantkommuner, der innbyggerne i utgangspunktet hadde lang reisevei til legevaktlokalet. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fikk i oppdrag å gjøre følgeforskning på forsøksprosjektet.

Rindarøy savner brukerperspektivet i rapporten fra prosjektgruppen i Molde.  Det skyldes at det er NKLM som har gjennomført brukerundersøkelsen i dette prosjektet. Innbyggere som kontaktet legevaktsentralen i prosjektperioden, ble inviterte. Brukerundersøkelsen hadde dessverre en meget lav svarprosent. Vi kan heller ikke trekke ut spesifikt svarene fra dem som bor på Aukra. Det var i det store og hele positive tilbakemeldinger fra pasientene. Av alle i regionen som har vært på videolegevakt og som har svart, så er de like fornøyd med videolegevakten som dem som har vært på legevakten i Molde.

Undersøkelse av dem som valgte å ikke ta kontakt med legevakten, er ikke gjort. Her må nok kommunen selv gjøre en kartlegging blant kommunens innbyggere. Det er en kjent fra tidligere at å legge ned legevakten i egen kommune fører til en reduksjon i antall kontakter til legevaktsentralen, fra innbyggerne i kommunene som mistet legevaktene sine.

Mangel på brukerperspektiv er ikke den største utfordringen med Molde interkommunale legevakt og kommunene som har fått videolegevakt i stedet for legevakt til stede i kommunen hele døgnet. Prosjektet skulle styrke det akuttmedisinske tilbudet for pasienter med lang kjørevei til legevaktene. I Aukra, Sunndal og Rauma ble legevaktene lagt ned og erstattet med videolegevakter. Dette har medført to vesentlige endringer innen det akuttmedisinske tilbudet. Sykebesøk (lege hjem) falt med 74 %, fra et nivå som lå innenfor det anbefalte området for antall sykebesøk per 1000 innbyggere, til godt under dette nivået. Utrykning av legevaktlege til akuttmedisinske pasienter falt med 90 %, og er nesten ikke eksisterende. Resultatet er en reduksjon av det akuttmedisinske tilbudet til innbyggerne som kommunene er ansvarlig for, i henhold til akuttmedisinforskriften. Dette bør bekymre Rindarøy mer enn mangel på brukerperspektiv.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal