Hvordan skal man få flere til å reise kollektivt med buss i Møre og Romsdal? Fylkeskommunen, som har ansvaret for busstilbudet, er i gang med å legge fram forslag til løsninger. I første omgang foreslår samferdselsdirektør Arild Fuglseth å teste ut en ordning med billige bussbilletter i Ålesund byområde.

Busskampanjen skal tilby passasjerer 40 prosent rabatt på bussbilletten når de kjøper billett via en app på mobiltelefonen. Forsøksordningen er tenkt å vare i tre måneder, fra august i år. Kampanjebillettene kan bety én million kroner i tapte inntekter for fylkeskommunen, men til gjengjeld får man prøve ut hvor viktig prisen på bussbilletten er for å få flere til å velge buss framfor privatbil.

Under covid-pandemien endret folks reisevaner seg. Bunnen falt ut av kollektivtrafikken fordi mange jobbet fra heimekontor, mens andre lot være å reise eller fant det tryggest å bruke privatbilen.

Når reisevanene har endret seg, er det ikke gjort med noen hurtige grep å få folk tilbake til kollektivtrafikken. Det er prisverdig at fylkeskommunen ser hva som er smartest å gjøre for å få flere til å reise kollektivt.

Både pris og frekvens er viktig når folk skal velge reisemåte. Det må være fordeler ved å ta bussen framfor å kjøre privatbilen. Selv om prisen vil være viktig, er rutetilbudet og frekvensen vel så viktig. Folk vil at bussen skal ha hyppige avganger, slik at ventetida blir kortest mulig.

Fylkeskommunen vil se nærmere på busstilbudet mellom Molde og Kristiansund. Det er klokt, for om to år skal de første enhetene i det nye fellessjukehuset testes og tas i bruk.

Fra slutten av 2024 vil mange mennesker; ansatte, pasienter, pårørende, ha Hjelset som arbeidsplass. Allerede våren 2023 skal et stort antall Nav-ansatte pendle mellom Molde og Kristiansund. Et bedre busstilbud med halvtimes avganger mellom Molde og Kristiansund vil gi kollektivtrafikken et oppsving. Det bør være lett for fylkespolitikerne å si ja til denne satsingen.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal