Forum for natur og friluftsliv (FNF) der blant annet Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund deltar vil ikke betale for parkering på Fursetfjellet. ”Når man skal ut på søndagstur skal det ikke koste penger” sier man. Det viser dårlig forståelse for elementær økonomi. For de aller fleste av oss utgjør utgiftene til kjøring lagt mer en de femti kronene som det koster å parkere. Eller kan vi forvente at FNF vil kjempe for billigere bensin og diesel?

I dag er det der idrettslaget i Batnfjorden som brøyter parkeringsplassen.  De gjør en utmerket jobb. Om disse midlene også kan brukes til løypekjøring er det jo fantastisk. Istedenfor å klage over noen juridiske prinsipper bør vi juble over at idrettslaget gjør denne jobben. FNF vil at kommunen skal brøyte. Men det er da ikke gratis det heller! Sannsynligvis vil det koste mer enn i dag. Som de fleste vet har kommunene heller ikke så mye overskudd, eller skal en tyne budsjettene i eldreomsorgen enda mer for å betale for dette?

Det som skuffer meg mest med utspillet til FNF er at de har oppkonstruert et problem, mens det er så mange andre viktige saker å ta seg av. Problemet er ikke at vi må betale 50 kroner for å parkere på Fursetfjellet, men at vi møter skilt med ”Privat vei” ved flere turmål – som på den flotte turen til Valltua fra Straumsbukta. Dette må jo være en jobb for FNF, å forbedre folks tilgang til naturen – ikke pirke på småpenger. Heldigvis er det flere som ser at det er noe å tjene på parkering. Tidligere var det forbundet med stort stress å gå skituren på Kirketaket. En måtte stå opp tidlig for å finne parkering. I dag er veien brøytet opp til en stor parkeringsplass. En må betale bompenger, men jeg kan garantere at ingen vil tilbake til den gamle ”gratisløsningen”.

I dag ser vi øket trafikk i naturen. Folk går på fottur og skitur. Det er fantastisk, men skaper problemer. Det kan være plass til noen få biler ved enden av veien, men kommer det mange blir det et problem. Vi må altså stimulere grunneierne til å anlegge parkeringsplasser og ta betalt for dette. Men bompenger og parkeringsavgift kan også bli en viktig pengekilde for å betale for løypekjøring, til å utbedre stier, til toaletter m.m. I dag er dette ikke mulig, noe som FNF fremhever. Men istedenfor å terpe på dette burde en arbeide for en oppmyking av regelverket. La oss betale for bilen, men opprettholde prinsippet om at det skal være gratis å gå på tur. Og vil du ha det helt gratis kan du bruke sykkel.

FNF vil ikke da få oppfylt sitt (urealistiske) ønske om at søndagsturen skal være gratis, men vi får da midler til å håndtere den økte trafikken i naturen. Kostnaden på 50 til 100 kroner pr bil kan vi bære. For dette får du en flott parkeringsplass og oppkjørte skiløyper og forhåpentligvis mye mer.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal