Mange har fått seg en overraskelse når de har sjekket utløpsdatoen i passet. Akkurat nå er det uker med ventetid over hele landet for å få nytt pass, og sommerferien nærmer seg.

Mange må belage seg på at fellesferien går uten at de får nytt reisedokument. Dette begrenser sjølsagt hvor man kan reise. Passet er fortsatt vårt viktigste identifikasjonspapir. Skal man reise utenfor EØS-området er et gyldig pass det eneste reisedokumentet som duger.

Det er flere viktige lærdommer å trekke ut av det som har skjedd. Denne saka handler ikke om beredskap hos politiet, og endret struktur for passkontor. To år med pandemi gjorde at mange pass gikk ut på dato uten at eierne så noen grunn til å fornye. Dette gjorde at man hadde et solid etterslep da reiserestriksjonene ble opphevet.

Samtidig ble det knapphet på viktige komponenter som trengs for å lage et moderne pass. Dette medførte at kapasiteten ble redusert. Dette viser hvor sårbar man blir når et ledd i produksjonskjeden får utfordringer.

Når det blir knapphet på en ressurs, oppstår det lett panikk. Slik er det akkurat nå når det gjelder pass også. Politiet har derfor kommet med en klar oppfordring om at kun personer som skal bruke pass til reiser gjennom sommeren skal søke om fornyelse. Videre oppfordres det til disiplin i forhold til inngåtte timeavtaler slik at kalenderen blir fylt opp, og at bestilte timer faktisk blir brukt.

De siste dagene har det vært flere saker om at kommersielle aktører ser forretningsmuligheter i situasjonen som har oppstått. Vi ønsker ikke en situasjon der avtaler ved offentlige kontor blir en handelsvare som skal selges med fortjeneste.

Det er justisministeren som er den øverste ansvarlige for passkrisa. Situasjonen som har oppstått viser at systemet er sårbart. Myndighetene må på den ene sida sette ressurser inn for å bedre på den akutte situasjonen. Samtidig må man løfte blikket, og se på tiltak som gjør at man ikke havner i denne situasjonen på nytt.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal