Beboerne i Hestehagen er oppgitt over at ingen gjør noe med vegnettet i boligfeltet øst i Molde. Frustrasjonen er lett å forstå. Tilsynelatende er «alle» enige om at det barnetette boligområdet trenger en trygg tilknytning til Årølia. Den eksisterende vegen stopper 180 meter fra Hestehagen. I dag har boligfeltet avkjøring til E39 via en privat veg. Det har ført til påkjørsler og nestenulykker på det som er skolevegen til mange barn.

I løpet av de siste 15 åra har Molde vokst østover. Noe infrastruktur er på plass, men det har gått veldig tregt. Saka blir ikke noe bedre av at ulike statlige instanser peker på hverandre. Hvem er det da som skal ta ansvar for å rydde opp i floka? Når Hestehagen på åtte år vokser fra 8 til 77 boenheter sier det seg sjøl at det trafikale mønsteret endrer seg. Det er uholdbart at dette i dag løses med at skolebarn settes av i 80-sona på Europavegen. Når man godkjenner et så stort utbyggingsprosjekt må man kunne forvente bedre trafikale løsninger enn det som er tilfellet i dag.

Håpet nå er at politikerne tar tak i saka, og sørger for at de riktige instanser samles slik at det blir fortgang i prosjektet. Det må bli slutt på at aktørene i denne saka bare peker på hverandre. Leder for teknisk, plan, næring og miljø, Trygve Grydeland (H), sier til Romsdals Budstikke at kommunen må sette seg ned med Statens vegvesen for å finne en løsning som ivaretar trafikksikkerheten. Dette er et konkret løfte, som må følges opp. Saka er allerede på overtid. Beboernes klare oppfatning er at de har fått løfter tidligere. Denne gangen må man sørge for at saka løses.

Når en veg stopper i intet ligger byggeplassen igjen som et symbol på alt som ikke blir gjort. Løsningen her virker åpenbar. Det er 180 meter som står igjen. Det som kreves nå er vilje til å få de siste meterne med veg på plass. Årølia og Hestehagen er områder som fortsatt har vekst- og utviklingspotensial. Det vil bli lettere dersom kommunen og vegmyndighetene viser at de også vil satse.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal