Hvor lenge har vi disse blant oss?

foto
En rekke arter er truet av utryddelse også i vårt nærmiljø. Som for eksempel gaupe, her fotografert i en dyrepark. Foto: NTB