I utgangspunktet var anlegget planlagt og utbygd med eget gasskraftverk, men det ble besluttet politisk at det skulle ikke brukes, og det blir nå demontert og solgt.  Strømforsyningen er fra nettet i Midt-Norge med en linje som går fra Viklandet over Meisalfjellet via en trafostasjon på Ås til Nyhamna.  Imidlertid har ikke stabiliteten i denne forsyningen vært god nok på grunn av en rekke alvorlige strømbrudd de siste årene, og Shell/Gassco hevder at det har kostet hele 650 millioner kroner i tapte inntekter.

For å løse dette problemet har det foregått en dialog med Statnett om en ny linje til anlegget for å etablere en tosidig forsyning, enten fra Isfjorden (indre løsning) eller fra Ørskog (yttre løsning).   Nå har Statnett presentert en konseptvalgutredning hvor de foreslår en trinnvis utbygging av den indre løsningen, noe Gassco/Shell ikke er fornøyd med og sier at dette ikke forbedrer forsyningssikkerheten på en robust måte i et langsiktig perspektiv.  Parallelt med denne utredningen har det også foregått en debatt mellom Statnett og Shell om hvordan en slik ny linje skal finansieres.

Elefanten i rommet er hvor vidt kapasiteten i strømnettet i Midt-Norge vil være tilstrekkelig til å dekke fremtidens behov.  Nå planlegger Aker Solutions å bygge en hydrogenfabrikk i forbindelse med anlegget på Nyhamna, og hvilket tillegg i strømbehovet denne vil medføre er usikkert.  Og så er det planene om elektrifisering av sokkelen; vil det innebære at Haltenbanken også skal knyttes til dette nettet?

Oddvar Knardal Foto: Oddbjørn Harnes

Det er åpenbart at et seindrektig Statnett gjør det nødvendig å vurdere alternative løsninger. Kan det være at et kjernekraftverk på Gossen vil kunne representere et slikt alternativ?   Det er klart at per i dag er kjernekraft uaktuelt i Norge, men det dukker opp flere initiativ rundt i landet for å få utredet muligheten for bruk av kjernekraft som et alternativ til vind og vann som regjeringen foretrekker.  Ny teknologi for modulære kraftverk som er flyttbare før og etter bruk har potensiale til å redusere opposisjonen mot kjernekraft, noe en allerede ser særlig blant de unge, sammen med det faktum at kjernekraft er suveren når det gjelder vern av miljø og natur.

Ordføreren i Aure, Hanne-Berit Brekken, i samarbeid med Heim Kommune har gått djervt ut og promotert kjernekraft der, kanskje burde Ytre Romsdal være like modige. I det minste ville en debatt om saken være belysende.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal