Nå har den økonomiske vinden snudd. Renta settes opp. Da kommer det klarere fram hvor tøft det blir for flere kommuner i området vårt å klare og betale renter og avdrag på lån, samtidig som de skal levere gode tjenester til innbyggerne sine. De fire største kommunene i Romsdal; Molde, Hustadvika, Rauma og Vestnes hadde ved årsskiftet rundt fem milliarder kroner i lånegjeld. Høyest lånegjeld har Molde, der lånegjelda nærmer seg tre milliarder kroner.  I Møre og Romsdal er det bare Ålesund som overgår Molde i gjeld; langt over fire milliarder kroner.

De siste åra har kommunene lånt penger til 1, kanskje 2 prosent rente, og innbyggerne har ikke behøvd å bekymre seg. Men når renta framover settes opp blir det vanskeligere for kommunene å klare og betale renter og avdrag på lån. Noen kommuner har riktig nok låst renta for noen år framover, men langt fra alle lån har fastrente. Bruker vi Molde kommune som eksempel, vil to prosent høyere rente utgjøre over 50 millioner kroner mer å betale hvert år.  For to av kommunene som er verst ute å kjøre, Vestnes og Rauma, vil to prosent økt renter på lån bety at kommunen må ut med rundt én million kroner mer hver måned.

 Det er lett å forstå at lokalpolitikere som ivrer etter å få utrettet noe, for eksempel bygge nytt rådhus, helsehus, kulturhus eller lage et bedre sentrum, finansierer investeringene ved å ta opp nye lån. Men høy lånegjeld trenger ikke bare være tegn på overivrige lokalpolitikere; vi må også se at kommuner har vært dyktige til å investere til riktig tid, mens prisene var lavere, renta nesten null og staten bidro med tilskudd. Da blir det bli tøffere for kommuner som ikke har investert riktig, å komme etter. Innbyggerne har uansett all grunn til å følge nøye med på den økonomiske helsetilstanden i kommunen. Jo mer gjeld kommunen har, desto mindre handlingsrom har kommunen. Havner kommuneøkonomien helt nedpå tannkjøttet, blir det mindre penger til drift av skole, pleie og omsorg. Politikernes viktigste jobb blir å sette tæring etter næring, for å styre unna at kommunen havner i ei offentlig luksusfelle, der andre må ta over styringa.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal