Er du moldenser har du garantert et forhold til Vardestua. Da tilbudet om å kjøpe Vardestua dukket opp så vi en uslepen diamant. Vi så et enormt potensiale, vi så muligheter, vi så noe vi kunne utvikle videre. For å utvikle stedet videre trenger et sted som Vardestua forutsigbarhet, uten at dette går på bekostning av bruken av den flotte Moldemarka. Det er ikke vår intensjon å ødelegge Moldemarka for andre brukere. Vi ønsker en destinasjon Moldensere, besøkende, turister og næringsliv skal kunne ha glede av i årene som kommer.

På 30-tallet ble Vardevegen satt på dagsorden. Det var nye tider, hest og vogn som transportmiddel ble det gradvis slutt på. Bilisme og bilferie ble mer og mer vanlig og det kom krav om bilveg opp til Varden. Det var den gang stor interesse for å bygge denne bilveien, men det var vanskelig å finne finansiering. Etter en lang prosess ble endelig Vardevegen realisert ved å organisere arbeidet som nødsarbeid for arbeidsløse i Molde og Bolsøy.

Bilvegen sto ferdig bygget i 1935.  Etter at bilvegen var ferdig fikk passasjerene på cruiseskipene som kom til byen tilbud om en tur til Varden, dette var sett på som viktig for produktutvikling for Molde som turistby.

I 1955 ble det drøftet på et møte i Molde Rotary om å bygge et nytt og tidsmessig serveringsted på Varden. I 1956 ble det vedtatt at restauranten skulle hete Vardestua. Arbeidet ble kostnadsregnet til ca. Kr 90.000,-.

Den nye Vardestua sto ferdig i 1958 og representerte en milepæl i forhold til turisme og Moldemarka. Sammen med bilvegen var nytt servicebygg med kafe, kjøkken, toalett og andre funksjoner et moderne tilbud i Moldemarka, 407 meter over havet.

Natt til søndag 25. oktober 1987 brant Vardestua. Skadene var så omfattende at Vardestua ble revet. Allerede mandag den 26. oktober uttalte Steinar Sylte i Romsdals Budstikke at det ville bli bygd «et nytt etablissement på Varden.» Videre sa han: «Jeg mener Molde bør ha et skikkelig turiststed her oppe som kan presentere et av verdens mest storslåtte panorama på en skikkelig måte.» I 1989 sto den nye Vardestua ferdig sånn vi kjenner den i dag. Dette er 34 år siden. Norge, Molde og verden har utviklet seg mye på 34 år, men Vardestua har ikke fått utviklet seg i tråd med resten av verden. Vi følte derfor at tiden nå var inne for å løfte konseptet Vardestua fremover for å gi Molde et sted man kan presentere verdens mest storslåtte panorama på en skikkelig måte. Samtidig er vi opptatt av å bevare sjela i Vardestua.

For å kunne gjøre dette kreves det investeringer, men investeringer krever også forutsigbarhet. Samtidig skal en bedrift være levedyktig og sørge for trygge arbeidsplasser. En tanke om helårsåpen Vardevei ble luftet, hvor det også tidlig i prosessen ble det drøftet brøyting av veien. Dette var en tanke vi raskt gikk bort fra og vi har aldri søkt om dette.

På bakgrunn av dette begynte vi å se på alternative løsninger for å kunne utvide sesongen for å skape forutsigbarhet og lønnsom drift, uten å ødelegge turmulighetene som ligger langs Vardevegen.

Det har også vært synset mye om hva veien tåler eller ikke. Veien tåler i hvert fall en vegskrape på ca. 25­­ tonn og tråkkemaskin på ca. 10 tonn som har vært avbildet i media ved flere anledninger. En skulle da tro den tåler noen få turer med ATV og slede. Dette er vurdert uten å være utdannet ingeniør, men litt sunn fornuft (og velvilje) er det trossalt lov å ha i 2023. Selv om vinteren i 2023 har vært snørik vet man som Moldenser at det ikke alltid er slik. Da har vi også et behov, selv når bommen er stengt, å kunne ha tilgang til Vardestua i forbindelse med drift og vedlikehold. Vi ønsker også å kunne transportere gjester når det ikke er snø på Vardevegen, da kun ved å åpne bommen for denne transporten. Om det er til konfirmasjon, dåp, bryllup eller andre arrangement som kan sikre Vardestua å ha forutsigbare år fremover.

Vardestua skal være et sted for alle om du liker å gå til beins, sykle, kjøre bil, gå på ski, eller bruke andre fremkomstmidler. For at dette skal være mulig er vi avhengig av å få til en avklaring med Molde Kommune som gir oss rammevilkår inn i fremtiden. Ettersom dette pr. nå ikke er på plass, har investeringsplanene også blitt lagt på is.

Vi håper Vardestua igjen kan bli et skikkelig turiststed hvor du kan nyte god mat og drikke til verdens mest storslåtte panoramautsikt. Om du kommer fra Molde, bor i Molde eller besøker vår fantastiske by.

Vi innser at saken har druknet i paragrafer, lover og regler.

Så for å være helt tydelig er det 3 forhold vi ønsker avklaring på for å sikre en forsvarlig drift av Vardestua:

1.      Tillatelse fra Molde Kommune til å kjøre gjester med ATV og slede i vintersesongen til julebord, og et begrenset antall arrangement i perioden Januar-April i hovedsak mellom kl. 18-02.

2.      Tillatelse fra Molde Kommune til å benytte veien når den er snøfri og bommen er stengt for publikum, dette er begrenset kjøring i perioden mars-april

3.      Vi ønsker en felles målsetting for brøyting av veien en uke etter påske, eller så snart forholdene tillater dette. Og åpning av bommen for publikum senest 1. mai. Og at vardevegen holder åpent til første snøfall og ikke stenger til en fastsatt dato.

Vi ønsker ikke å brøyte Vardevegen i vintersesongen.

Vi mener dette vil komme felleskapet til gode og tilgjengeliggjøre Vardestua for alle, uavhengig av funksjonshemninger og sprekhetsnivå.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal