Du skriver: «Vi fikk en regjering som gikk til valg på å senke de urettferdige forskjellene i Norge, og nå prøver de å løse problemer som ikke eksisterer mens de sender betydelig investeringskapital til Sveits. Oslo kommune taper 100 millioner på skatteflyktninger.»

«Prøver å løse problemer som ikke eksisterer» – er ikke det en helt utrolig kommentar? Det er komfortabelt å tro at det ikke er forskjell på folk i Norge, men dette stemmer ikke. Tvert imot har ulikhetene økt de siste årene. Og det viser seg at det er viktig hvem foreldrene dine er. Barnefattigdommen i Norge er heldigvis lav i internasjonal målestokk, men den øker raskere enn for befolkningen som helhet. De rikeste ti prosentene av Norges befolkning er blitt mye rikere siden 2010. De laveste 50 prosentene har knapt hatt noen økning i formuen i det hele tatt

Jeg skal ikke undervurdere betydningen av å tape 100 millioner i inntekt, men for en som søker sannhet er det vel riktig å gi leserne et lite inntrykk av hvilke størrelser det her er snakk om. Av innbetalt formueskatt utgjør bidraget fra disse flyktningene under 2,5 % av formueskatten som Oslo kommune får. Oslo kommunes totalbudsjett er på rundt 70 milliarder.

Det er ingen tvil om at tilgang på gode, offentlige tjenester reduserer forskjeller blant folk. Regjeringa har for eksempel sørga for redusert makspris i barnehage og gratis barnehage for barn nr. 3, 12 timer gratis SFO, billigere tannhelse for ungdom under 26 år, redusert inntektsskatt for inntekter under 1 mill, økt studiestøtte, feriepenger på dagpenger mm. Alt dette er tiltak for å få ned forskjellene. Er det disse tiltakene Venstre mener er unødvendige fordi problemene ikke eksisterer?

En ting i innlegget er det lett å være enig i; en kan undre seg over hvor lett mange tar på forhold til fakta og riktig informasjon.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal