Denne påska var det frykt for rasulykker, både i vårt område og andre steder i landet. I dagene før påskehøgtida var det flere alvorlige hendelser. Den verste rasulykken var i Troms hvor tre erfarne fjellfolk fra Frankrike omkom i skred. Hele påska var preget av stor skredfare, og den vurderes fortsatt i skrivende stund som betydelig i Romsdal (faregrad 3, oransje nivå).

Heldigvis har vi sluppet unna skredulykkene i påska, vi håper det også fortsetter slik i dagene framover. Det er fantastiske forhold for fjellfolket nå, men med vårsola er det også krevende å vurdere fjellets farer. Det rapporteres om mange skred når fjellsidene varmes opp. Gjennom nettstedet Varsom.no, er det mulig å undersøke skredfaren hvor turen er planlagt. Nettstedet er levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Ved siden av dette deltar også erfarne fjellguider med lokale observasjoner på Regobs.no. Her deles informasjon om nåsituasjonen knyttet til snøforhold og skredfare. Varslingen kan også gjelde flom, jordskred og isforhold.

De siste åra har vist oss at det noen ganger er utrolig vanskelig å bedømme skredfare, sjøl for dem som har lang erfaring og stor kunnskap om skred. Under slike forhold er det viktig at farevarslene når flest mulig så snart som mulig.

Etter rasulykka i Troms ble det diskutert flere ulike former for varsling. Noen har tatt til orde for at snøskredvarsling kan sendes med tekstmelding til alle mobiltelefoner i kommune eller tettsted. Dette vil kanskje være en god løsning for typiske friluftskommuner med stort besøk av tilreisende. Vi tror også at stor oppmerksomhet fra tradisjonelle medier er viktig. Ved inngangen til påska hadde Romsdals Budstikke og de fleste andre lokale mediehus med skifjell rundt seg, et betydelig antall artikler om skredfare og snøskred i lokale fjell. Jo flere kanaler som varsler, jo bedre er det.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal