Selv om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir langsomt mindre, tjener kvinner i snitt fremdeles bare 87,9 prosent av en gjennomsnittlig manns inntekt. Lønnsforskjellene er tilstede både innenfor samme utdanningslengde, men også innenfor samme bransje. Det som også er litt oppsiktsvekkende, er at jo høyere utdanning, jo større lønnsforskjell.

Hvorfor har vi disse lønnsforskjellene mellom kjønnene? Et argument som ofte brukes er at kvinnedominerte yrker ikke skaper «verdier» på samme måte som yrker som er mannsdominerte. Omsorgsyrkene i offentlig sektor er typiske eksempel på kvinneyrker som systematisk lønnes lavere i Norge i dag.

Kvinneyrker skaper verdier

Ikke alt i livet er like målbart. Jeg vil hevde at de helse- og sosialfaglige yrkene er svært viktig for den langsiktige verdiskapningen i samfunnet.  Hvilken verdi har det for eksempel at sosialarbeidere gjennom godt forebyggende arbeid bekjemper sosiale problemer? Eksempel på dette kan være en arbeidsledig som kommer tilbake til arbeid. Eller en ungdom som likevel ikke dropper ut av skolen. Eller den rusavhengige eller kriminelle som blir rehabilitert gjennom godt arbeid.

Dette er i høyeste grad verdiskapning av stor viktighet for den enkelte og samfunnet. Og de kvinnedominerte yrkene fortjener økt anerkjennelse og utjevning av den urettferdige lønnsforskjellen som vi fortsatt har i Norge. Dette krever både politisk vilje og langsiktig planlegging. Likelønn nå!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal