Bare siden 1970 har verdens dyrebestander minket med 69 prosent. Nesten 70 prosent av alle ville dyr er borte på mindre enn en mannsalder. Hvordan er det mulig?

Ifølge «Living Planet Report» står vi nå overfor to ekstremt alvorlige kriser: menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold. Det er spesielt i Latin-Amerika, Karibia, Afrika og deler av Asia at utviklinga er så dramatisk for dyrelivet.

Forskerne viser til at de viktigste årsakene er at dyrene mister sine leveområder. I tillegg peker WWF på overhøsting, introduksjon av fremmede arter, forurensing og effektene av klimaendringene.

Verden må gjøre langt mer for å stanse tap natur og dyreliv enn vi gjør i dag. Sjøl om det er andre steder på kloden at utviklinga er verst, har vi i Norge også altfor mange dyr som har havnet på rødlista og er sterkt truet. Vi vet at det store flertall av befolkningen i Norge er veldig bekymret og håper at politikerne vil gjøre mer for å bevare den ville naturen rundt oss.

For det finnes håp, sjøl om utviklinga er forferdelig. Et eksempel fra vår egen lokale fauna. For noen tiår tilbake var den flotte havørna så å si utryddet langs kysten vår. I dag er havørn på himmelen nesten et dagligdags syn, sjøl sett fra Storgata i Molde. Fredningen av havørna i 1968 er en av de største naturvernsuksesser gjennom tidene i Norge.

Vi må stoppe nedbygging av natur, satse mer på både naturvern og restaurering av ødelagt natur. Vi må frede arter som er truet. Og med de enorme ressurser Norge har bør vi være et foregangsland for å redde vill flora og fauna.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal