Politikere i fylket og flere av bykommunene skal nå ta stilling til om de ønsker å investere millioner av kroner i et selskap som heter Norsk Bærekraftsenter AS. Dette er et selskap som er etablert av juridisk sjef i fylkeskommunen. Samme person står oppført som eier, daglig leder og styreleder i selskapet. I saksframlegget til Molde kommune går det fram at dette er et konsoliderende selskap hvor ulike krefter som jobber med bærekraft skal samles. Et uttalt mål er å etablere et senter i Ålesund som kan gi 20 arbeidsplasser.

Arbeidet med bærekraft er viktig og nødvendig. Intensjonen om å samle private og offentlige krefter er god. Likevel er dette prosjektet ute av kurs, og framstår som rotete og uklart. Skal det offentlige investerer millioner av kroner i et prosjekt må sakspapirene og underlaget være mye tydeligere. Det var derfor riktig av fylkesutvalget å utsette saka. Tirsdag ettermiddag kunne også Molde kommune sette på bremsene. I forkant av formannskapsmøtet gikk ordfører Torgeir Dahl ut med støtte til prosjektet. I møtet tirsdag var tonen noe mer avventende. At flertallet i formannskapet likevel lander på å kjøre dette videre i kommunen er underlig.

Møre og Romsdal fylke har lyst til å ta en lederrolle i arbeidet med bærekraft. Det er en god ambisjon hvor man kan bygge et fagmiljø og skape arbeidsplasser. Det er mange som jobber med dette temaet nå, og man kan derfor forstå at initiativtakerne kjenner på hastverk. Det er et kappløp for å komme opp med de beste og mest konkrete løsningene. Nettopp derfor er det sterkt beklagelig at fylkeskommunens satsing på bærekraft har kommet skjevt ut fra hoppkanten. Det offentlige kan ikke investere millioner av kroner i dette prosjektet før det blir tydeligere, ryddigere og mer konkret. Da bør de heller ikke sende dette videre i systemet for å spare tid.

Man kan ikke investere millioner av offentlige kroner på bakgrunn av gode intensjoner. Med bakgrunn i denne saka bør man også ha en debatt om hvilke krav man skal stille til saksutredning og dokumentasjon før man ber om millioner av offentlige kroner. Skal man ta utgangspunkt i de beløpene man ber om for aksjeposter på 5 og 10 prosent er selskapet priset eller verdsatt til 20 millioner kroner. Hva som ligger til grunn for en slik verdsettelse, bør konkretiseres.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal