Regjering i revers

foto
Det Sp liker å kalle sentralisering, er i realiteten en desentralisert struktur der ressurser prioriteres til flere dommere og mindre administrasjon, skriver stortingspolitiker Helge Orten (H) i innlegget. Foto: Bjørn Brunvoll