Overalt i landet meldes det om priser som øker langt mer.  Råvarer blir dyrere enn man trodde i desember, drivstoff og transport er dyrere, mat og medisiner har blitt dyrere, arbeidskraft likedan. Statistisk sentralbyrå har nå regnet ut at prisveksten her i landet ligger an til å bli 4,9 prosent i år. Virkeligheten er at prisveksten blir nesten dobbelt så kraftig som regjeringen og Stortinget trodde på.

For alle deler av det offentlige Norge er tallbommen alvorlig. Norges statsbudsjett er år på 1.748 milliarder kroner. Øker prisene mer enn staten har lagt til grunn i statsbudsjettet, betyr det at milliarder av kroner som var tenkt brukt til eldreomsorg, barnevern, skoler, sjukehusbehandling, universitet, politi eller vegbygging spises opp av prisveksten. Veldig forenklet er det slik at når prisene øker 1 prosent mer enn statsbudsjettet er basert på, forsvinner 17 milliarder kroner i kostnadssluket, uten at det blir mer tjenester eller investeringer ut av det. Romsdals Budstikke har fortalt om kostnadskutt som eksempelvis Helse Møre og Romsdal ville måtte tatt, hvis ikke den ekstra prisveksten blir kompensert. Da ville sjukehusa blitt nødt å spare en halv million kroner ekstra hver dag! Slike kutt går ut over pasientbehandlingen.

Torsdag morgen fortalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen vil komme med ekstra penger for å kompensere for den sterke kostnadsøkningen. Det skjer i mai når Revidert nasjonalbudsjett legges fram.  Dette er ekstrapenger som måtte komme. Det forunderlige er at det ikke har kommet tydelige politiske signal siden jul om at landets offentlige budsjett bygget på utdaterte beregninger. Selv om mange i det offentlige Norge kan bekymre seg litt mindre, må det være frustrerende for folk i alle sektorer som har brukt tid og krefter for å pine utgiftene enda mer ned fordi prisene har økt så mye, mens de som styrer landets økonomi hele tida siden desember har forstått at det ikke er noen veg utenom ekstrapenger for å kompensere den sterke prisveksten. Hvor mye mer penger som legges på bordet, får vi svar på om tre måneder.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal