Nå er førsteamanuensis Øyvind Tveter og professor Svein Bråthen på banen og mener at Møreaksen bør avventes fordi folk kan reise digitalt.

Synsing

Det er bra at akademikerne synser for å hoste opp nye hypoteser til forskningen sin, men å gamble med utviklingen av en hel region bør de ikke gjøre.

Jeg synes det er skuffende av Bråthen og Tveter at de går ut med bastante konklusjoner om hva som bør gjøres med samferdselsinvesteringene fremover, uten å dokumentere dette med annet enn egen synsing.

De kunne for eksempel ha sjekket trafikktallene for fergesambandet Molde-Vestnes. De viser at trafikken er tilbake på samme nivå som før korona (jan-aug 2019 PBE 1.074.172, jan-aug 2022 PBE 1.064.592).

Kanskje er det ikke så lett å sende fisk på epost fra Averøya til Ålesund? Eller å gjennomføre service på en fiskebåt ved Otrøya via videolink fra Vestnes? Eller å produsere skip på hjemmekontoret?

Industri

Vi bor i en region med mye industri – det er det som er konkurransefortrinnet vårt. Det å drive industri krever mye mer fysisk tilstedeværelse enn man for eksempel trenger i akademia. Hvis Braathen og Tveter ikke tror på dette, kan de få bli med på jobbskygging i en industribedrift.

Muligheten for å møtes digitalt gjør det enklere å møtes oftere enn tidligere. Dette kan gi grunnlag for at integrasjonen mellom f.eks. næringslivet i Molderegionen og Ålesundregionen blir enda større og skjer raskere. I et slikt perspektiv bør man heller bygge Møreaksen så raskt som mulig, for i tillegg til de digitale møtene kommer da et økende behov for fysisk interaksjon. Det er en helt naturlig konsekvens av at vi lever i et industrifylke.

Energi

Bråthen og Tveter sine betraktninger om energibruk fremstår også som ren synsing. Poenget må jo nettopp være å bygge infrastruktur som krever minst mulig energi å drifte. Da er ikke elektriske ferger alltid en god idé. Sintef har utredet hva strømforbruket til elbiler som kjører Møreaksen vil bli. Det er en langt bedre løsning enn el-ferger når det kommer til energiforbruk.

Muligheter

Bråthen og Tveter er opptatt av at det skjer så mange endringer i verden akkurat nå. Deres løsning er å bremse utviklingen i Møre og Romsdal ved å ikke bygge nye veiprosjekter her hvor industrien ligger. Det går an å se stikk motsatt på hvordan vi skal møte krisene i verden:

·         Når inflasjonen løper løpsk, er det bl.a. et kraftig varsko om at produktiviteten bør opp. Det er godt dokumentert at Møreaksen vil gi produktivitetsvekst.

·         Per i dag er Møre og Romsdal frakoblet den strømkrisen som foregår i Europa og Sør-Norge. Dette kan gi muligheter både som bosted og innenfor næringslivet. Disse mulighetene forsterkes ved å bygge god infrastruktur innad i regionen.

·         Når verden er utrygg og uforutsigbar øker behovet for å ta produksjon hjem. Dette gir også store muligheter i et industrifylke som Møre og Romsdal, men for å kunne utnytte potensialet fullt ut må infrastrukturen innad i regionen være mer effektiv enn den er i dag.

x

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal