Det skulle være en suksessoppskrift for å gi innbyggerne bedre helsetjenester. I stedet har det blitt et kjempeproblem. Problembarnet heter fastlegeordningen. Eksempelet i tidligere Nesset kommune viser hvor trasig situasjonen er:  1.700 innbyggere står uten en fast fastlege. Noen møter en vikar, flertallet mangler en stabil fastlege. André Liepelt, som har vært kommunelege i 30 år, frykter at pasienter med alvorlig sjukdom, kan komme for seint til lege. Han har 1.100 pasienter på lista si. Hva skal skje med de 1.700 andre som ikke har fastlege? spør Liepelt.

Ideen om at hver innbygger skulle ha en fast lege å gå til, en som kjente dem og som de kunne ha et langvarig forhold til, ble mottatt som genial da ordningen ble innført i 2001. Når folk fikk sin faste lege, ville det også avlaste spesialisthelsetjenesten, var tanken. De første årene fungerte det meste godt, men så tårnet problemene seg opp. For 10 år siden ble samhandlingsreformen innført. Kommuner og helseforetak skulle arm i arm løse innbyggernes behov for helsetjenester. Vi har hatt åtte helseministre fra ulike parti fra 2001 til i dag. Ingen av dem kan komme unna med at de har vært med på å legge stadig flere oppgaver over på fastlegene. Pasienter som har vært på sjukehus, skal følges opp. En aldrende befolkning betyr flere krevende pasienter med sammensatte lidelser. Kort sagt: Hver pasient tar mer av legens tid.

Ansvaret for at alle har fastlege ligger hos kommunen, men kommunen sliter med å få tak i fastleger som blir værende. Når bare 6 av 100 medisinstudenter har lyst å jobbe som fastleger, er det rekrutteringskrise. Mange fastleger er selvstendig næringsdrivende og kan tjene godt, men for en ung lege koster det dyrt å kjøpe seg inn på et legekontor. Med dobbelt så mange arbeidstimer i uka som vanlige arbeidstakere får fastlegene en umulig familiesituasjon. Det trengs øyeblikkelig hjelp for å snu den negative fastlegespiralen. Høyere basistilskudd, færre arbeidsoppgaver og kortere pasientlister kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunen som fastlege. Det krever penger fra regjeringen. Og det må skje i år. Et betimelig spørsmål: Er tida inne for at kommunene lager egne legesenter, ansetter leger med ordnet lønn og arbeidstid?

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal