Hege Merethe Gagnat, leder i Molde AP, liker dårlig min kritikk av arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) sin passivitet i forhold til NAV sin flytting av ca 90 arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund. Hun mener jeg forsøker å endre fokus fra det saken egentlig handler om.

For meg handler dette om at 90 familier i Molde-regionen blir påført betydelig reisetid til/fra jobb, og at NAV Arbeid og Ytelser står i fare for å tape viktig kompetanse. Begrunnelsen for en slik samlokalisering var blant annet «effektivisering når det gjelder eiendomskostnader». (Brev fra NAV 24. juni 2021)

Vår nye Ap/SP regjering har -i tråd med sine valgløfter - innført nye retningslinjer for flytting/lokalisering av statlige arbeidsplasser. Alle slike flyttinger skal godkjennes av regjeringen. Dermed har Ap og SP selv påtatt seg ansvaret for alle slike smertefulle endringer.

Hege Merethe Gagnat siterer at prinsipp-beslutningen om en slik samlokalisering ble bestemt av NAV selv i november 2018. Dette var altså ikke en regjeringsbeslutning, så vårt arbeid for å få videreført dagens struktur med kontorer i Molde og Kristiansund har i hovedsak vært rettet mot NAV.

Som leder i Romsdal Regionråd har jeg markert sterk motstand mot en ny opprivende lokaliseringsdebatt. Jeg har blant annet hatt møter med toppledelsen i NAV, Sigrun Vågeng, for å forsøke å få NAV til å videreføre dagens struktur. Tilsvarende har vi regelmessig fulgt opp med brev, senest 7. juni 2021, 11. januar og ny purring 16. januar 2022.

Vi har gjennom vårt arbeid klart å avdekke at det opprinnelige målet om å spare lokalkostnader på ingen måte er nådd. Tvert imot. Vi har avslørt at det ligger en merkostnad i husleie på over 700.000 kroner per år i forhold til dagens husleie. Og da for lokaler som et 870 m2 (30%) mindre enn dagens lokaler i Molde og Kristiansund. I tillegg kommer pendler-støtten til de som må pendle fra Molde til Kristiansund, ca 3 mill per år de første 2 årene. Vi vet også at dagens leieavtale i Molde gir mulighet for en betydelig husleiereduksjon hvis NAV velger å benytte opsjonen for forlengelse av leieavtalen.

Jeg er oppriktig lei meg for at vi nok en gang kommer i en slik vinner/tape situasjon i forhold til Kristiansund. Med en regjering som så tydelig har markert at de ikke ønsker sentralisering, har jeg fortsatt et visst håp om at Arbeidsminister Hadia Tajik går inn i saken og viderefører dagens struktur i Molde og Kristiansund under felles ledelse. Et slikt vedtak ville motvirke at Molde Ap nok en gang blir stilt til ansvar for Ap sentralt sin politikk.

Jeg forventer at Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen tar på seg supermann-skjorta og skjærer gjennom. Behold dagens delte løsning og tilfør Kristiansund 90 nye statlige arbeidsplasser fra f eks Oslo eller andre byer med betydelig høyere andel statlige arbeidsplasser enn Molde. Vårt fylke mangler 4.000 statlige arbeidsplasser for å komme på landsgjennomsnittet. For Molde som allerede ligger 10% under landsgjennomsnittet, smerter det å tape 90 arbeidsplasser.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal