Til: Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høyre

Fra: Aukra Høyre

Det å bygge byer og distrikter sammen er viktig for at vi skal kunne bo i hele landet vårt og utvide eksisterende bo- og arbeidsmarked. Det at det fjernes avganger på strekninger hvor det ikke finnes alternative transportmetoder skaper en usikkerhet for de som bor i øysamfunn og fører til mindre bosetting.

For bedrifter som er plassert i et øysamfunn vil tilgang til arbeidskraft og råvarer ofte gå via fergerutene, uforutsigbarhet vil føre til mindre investeringsvilje og dårligere tilgang til arbeidskraft.

I 2023 har Møre og Romsdal Fylkeskommune måttet redusere fergetilbudet med 14 millioner og det er ventet ytterligere reduksjoner i 2024. Fylkesveiene og fergene som er en del av disse må opprettholdes for at vi skal holde liv i distriktene. At regjeringen har innført gratis ferge hjelper lite om fergen ikke går.

Møre og Romsdal Høyre vil:

Jobbe for at øysamfunn skal få fastlandsforbindelse, men frem til dette gjeninnføre fjernede avganger og tilrettelegge for at det skal være god tilgjengelighet for de som befolker kysten vår.

Aukra Høyre

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal