Denne klare og konkrete beskjeden fra næringsminister Jan Christian Vestre. I ei tid der de aller fleste merker at de har mindre å rutte med, er måtehold i lønnspolitikken for topplederne i statlige virksomheter nødvendig.

Det vil være fullstendig umusikalsk om de best betalte lederne i selskaper staten eier, skulle få økt lønna si i år med opptil en hav million kroner. Eksemplene på toppledere som har høy lønn er mange. Sjefen i Equinor hadde i fjor ei årslønn på 17,7 millioner kroner. Skulle Equinor-sjefen fått samme lønnsøkningen i prosent som fagorganiserte i frontfagene - 3,7 prosent - ville lønna økt med 654.000 kroner i år. Det tilsvarer over 50.000 kroner i lønnsøkning hver måned.

Andre statseide selskaper betaler også toppledere godt; Telenor-sjefen har 15,1 millioner kroner i årslønn, Statkraft-sjefen 9,5 millioner kroner, DnB-sjefen 15 millioner kroner og Posten Norge-sjefen 6,1 millioner kroner.

Næringsministeren har ei årslønn på 1,5 millioner kroner. Kontrasten ville blitt stor hvis man sammenligner for eksempel sjukepleiere og kommuneansatte, som ved årets lønnsoppgjør fikk mellom 12.000 og 17.000 kroner i lønnstillegg. Trygdeoppgjøret som Stortinget vedtok i vår ga pensjonistene rundt 8.000 til 10.000 kroner mer i året, før skatt. Vi har også friskt i minne lærerstreiken, der arbeidsgiverne mente lærernes lønnskrav var for drøyt.

Regjeringen sa i Hurdalserklæringen at den vil arbeide for å utjamne forskjellene i Norge. Tidligere regjeringer har tatt til orde for en moderat lønnsutvikling for lederne i statlige virksomheter, uten å lykkes. I helsesektoren tjente to hundre ledere i helseforetakene og helsebyråkratiet i fjor mer enn landets helseminister.

Det følger betydelig ansvar og forventninger om resultater med en jobb som leder. Det skal selvsagt lønna avspeile, likedan når ledere rekrutteres.

Det næringsministeren gjør er å sette klare grenser for hvor mye lederlønningene skal få øke i år og neste år. Vi forventer at styrene i statlige selskaper etterkommer bestillingen fra Jan Christian Vestre. Skal forskjellene mellom de som har mye og dem som har lite bli mindre, kan ikke lønnsutvikling i selskaper staten eier helt eller delvis være frikoplet.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal