Åpningen av Trollstigen lar vente på seg. Mye snø, ras som har ført med seg store steiner og ødelagt veg på enkelte punkt forteller hvor utsatt dette reiselivsikonet er for naturkreftene.  Trollstigen må repareres og sikres før det settes trafikk på vegen. Et omfattende arbeid er i gang med å rydde vegen for snø og fjerne steiner. Derfor har vegmyndighetene allerede varslet at denne vegen ikke åpnes i mai.  De mest optimistiske spådommene går ut på at Trollstigen åpnes rundt pinse, altså første uka i juni.

Den snørike ettervinteren førte også til at et snøskred løsnet fra området under fjellet Bispen. Snøskredet, som ble oppdaget 21. april, gikk over Trollstigplatået og gjorde omfattende skader på restaurantbygget.  Store panoramavinduer ble knust, inventar ødelagt og snømasser hadde fylt restaurantbygget. Skadene er så omfattende at Nasjonale Turistveger, som eier anlegget, tviler på om det er mulig å sette bygget i fullgod stand denne sommersesongen. Det positive er at både toalettanlegget og butikklokalene på Trollstigen-anlegget er uskadd.

Hele situasjonen rundt Trollstigen krever at alle krefter samarbeider for å legge til rette for at Trollstigen som veg og serverings- og sørvistilbudene på toppen blir så gode som overhodet mulig. Fylkeskommunen eier vegen, og vil gjøre sitt til for å sette vegen i god stand. Nasjonale Turistveger åpnet Trollstigen som et ikonpunkt for ti år siden. Trollstigen-Geiranger er én av ialt 18 vegstrekninger i Norge som har denne statusen. Det hviler derfor særlig ansvar på Nasjonale Turistveger for at besøkende får den spektakulære opplevelsen Trollstigen inviterer til. Er midlertidige bygninger på Trollstigplatået løsningen til for å gi et mat- og serveringstilbud i år, må det aksepteres.

Trollstigen er både en opplevelse i seg selv, og innfallsporten for turister som skal til Geiranger eller Ålesund. Trollstigen er uvurderlig trekkplaster for reiselivsnæringa i hele Romsdal, inkludert Molde.  De to foregående somrene, i 2020 og 2021, ble besøket til Trollstigen sterkt begrenset som følge av koronapandemien. For eksempel kunne ikke utenlandske turister reise på norgesferie og til Trollstigen.  Denne sommeren håper reiselivsnæringa på stort besøk, god omsetning og jobb for mange. Trollstigen er mye mer enn et lokalt besøksmål i reiselivskommunen Rauma, den er selve nøkkelen til et godt reiselivsår i Møre og Romsdal.  Hele fylket har et ønske om å se at en smilende turistvert Edmund Meyer ønske hundretusener av besøkende velkommen til Trollstigen.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal