I de første sommermånedene har det vært store problem på ferjesambandet mellom Molde og Vestnes. Hvert enkelt tilfelle har sjølsagt sin forklaring, men frekvensen på innstilte avganger er så dette nå bør få mer oppmerksomhet hos Statens vegvesen. Ja, det er kjent at mange nye operatører har utfordringer i en innkjøringsfase. Men det kan ikke fungere som en sovepute for ferjeselskap og vegmyndigheter i månedsvis.

En innstilt ferjeavgang får store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Ved enkelte anledninger har køa av ventende biler i Molde strekt seg langt forbi Roseby. Der sitter det folk som har avtaler på andre sida, samt sjåfører som har arbeidstid å forholde seg til. Statens vegvesen sin oversikt viser at det er ikke er vær som er hovedårsaken til innstillinger, verken i tida til Fjord 1 eller nå med Boreal. Mange av innstillingene faller inn under samlebetegnelsen «tekniske problem». Det gjør at det er grunn til å spørre hva slags beredskapsløsning man har for å dempe de negative følgekonsekvensene når en eller flere ferjer får problem. Det opplagte er jo at nedetida må bli så kort som mulig.

For innbyggerne i Møre og Romsdal er det helt avgjørende å kunne stole på ferjene. Sjølsagt må også reisende legge inn en sikkerhetsmargin for viktige avtaler, men forventningen er jo at ferja skal gå til oppsatt tid. Når problem oppstår er det derfor viktig at man har gode rutiner for varsling, og at det er enkelt for trafikantene å orientere seg. Når man ikke klarer dette, går det utover tilliten til selskapet. Etter de siste måneders hendelser på Molde – Vestnes sliter på tilliten til Boreal. Pris og miljø trekkes fram som de viktigste kriteriene ved anbudskonkurranser. Vi er enig i at det er svært viktige faktorer, men beredskap og informasjon er også en viktig del av produktet som skal leveres til innbyggerne og tilreisende.

Nå går vi inn i travle sommermåneder. Turister fra inn- og utland kommer til Møre og Romsdal for å oppleve en vakker del av Molde. Ferjeturen kan bli et godt minne for mange av dem. Men det forutsetter sjølsagt at ferja går til riktig tid, og at man unngår lange køer Knapt noe er kjedeligere er sommerkaos på Europavegen. Og på våre veger er det ofte ferjesambandet som er flaskehalsen.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal