Trusselbildet med frykt for at det kan skje noe rundt gassanlegget på Nyhamna i Aukra og petroleumsanlegg andre steder langs kysten, har, etter at gassrørledningene i Østersjøen be ødelagt, kommet nærmere enn vi kunne tenkt. Vi har også blitt minnet om hvor viktig annen sivil infrastruktur er, som kraftforsyningen, for at samfunnsmaskineriet skal fungere.

Fra og med mandag denne uka fikk Heimevernet oppgaven med å hjelpe til med å forsterke vaktholdet rundt petroleumsanleggene i tre av landets fylker. Møre og Romsdal er ett av fylkene. I tillegg til gassanlegget på Nyhamna er det viktige knutepunkt i petroleumsvirksomheten på Tjeldbergodden og i Kristiansund der Vestbase ligger.

Bakteppet er dystert med tanke på sikkerheten i hele Europa. Når Norge har blitt en enda viktigere leverandør av gass til Europa, blir det helt avgjørende å sikre petroleumsanleggene, blant dem Nyhamna. Heimevernet har som en av hovedoppgavene å holde vakt ved og sikre kritisk infrastruktur, både sivil infrastruktur og militære installasjoner.

Uten forkleinelse for jobben Heimevernet utførte med grensekontroll og bistand under koronapandemien: Oppdraget som Heimevernet nå har fått, er deres viktigste samfunnsoppdrag.  Blant Heimevernets sterke sider er mannskapenes lokalkunnskap. Hver eneste HV-soldat har sitt kontaktnett der de bor. HV-mannskapene kan stille på kort varsel. Og de er organisert slik at HV-styrken kan holde ut lenge, hvis det viser seg nødvendig.

Vi skal være glad for at Heimevernet står så sterkt i Møre og Romsdal og deler av Vestland fylke. Fram til for fem år siden var det ingen selvfølge. Regjeringen til Erna Solberg tenkte først på å redusere antall heimevernssoldater med 12.000 på landsbasis. Det lå forslag om å legge ned HV 11 Møre og Fjordane; et distrikt som har 3.200 heimevernssoldater. Etter heftige protester, blant annet fra samtlige ordførere i Møre og Romsdal,  snudde heldigvis regjeringen.

Ordførerne hadde helt rett da de i 2017 advarte om at en nedleggelse av HV11 kunne få alvorlige konsekvenser for samfunnssikkerheten både i krig og i fredstid. Strategisk er det en klar fordel å ha HV11 som et kommandoelement mellom Bergen og Trondheim. HV-styrken er drillet i samarbeid med politiet, redningstjenesten og helsevesenet.  Heimevernet er med på å observere, rapportere og beskytte.  Det nære forsvaret som Heimevernet utgjør blir viktig å forsterke i tida som kommer.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal