Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har flere ganger skriftlig svart Frp, og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen har nylig presisert at Vegvesenet ikke har fått stoppordre for arbeidet med bompengefinansiering av E39 Vik-Molde. Likevel fortsetter Frp mot bedre vitende å påstå det motsatte. Fagetatenes ferske innspill til ny rullering av NTP der Møreaksen prioriteres, avslører Frp som kontinuerlig forsøker å villede folket.

På samme vis fortsetter Frp også sitt forsøk på å så splid og misnøye, og antyder, stadig mot bedre vitende, at pengene fra Møreaksen isteden vil gå til Eksportveien om Møreaksen stoppes.

Fakta er tvert imot. E136 Ålesund-Vestnes på Eksportveien er også den lengste strekningen på E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien Vestnes-Bjorli blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten, og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien, påvirkes ikke av Statens vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen, den vedtatte traséen for Fergefri E39 gjennom vårt fylke.

Det er ingen konkurranse mellom Eksportveien og Møreaksen. De er begge prioriterte i NTP, og Møreaksen hemmer ikke utbyggingen av Eksportveien. Derimot vil Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien.

Dette fortier Frp, som vil prioritere Eksportveien, selv om trafikken på de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen.

Det er ironisk at Frp fullt ut aksepterer konklusjonene i KS2-analysen av trinn 1 på Møreaksen, også at bompengene for en fjordkryssing vil koste kr. 225 (kr. 245 ifølge Frp), mot opprinnelig kr. 146. Fremskrittspartiets talsmann, som vanligvis hevder å være imot bompenger, aksepterer at kostnadsøkningen på 22% fordeles med 0% på staten og dermed en ekstrem 68% prisøkning for bilistene.

Ironien blir ikke mindre når Frp viser til at KS2-analysen sier at Statens vegvesen har undervurdert usikkerheten i prosjektet, samtidig som KS2-analysen og Frp synes bombastisk i sine bompengeestimat.

Den eneste alvorlige innsigelsen fra KS2-rapporten ser ut til å være at Møreaksen rammes av samme kostnadsøkninger som øvrige samferdselsprosjekter. Rapportene som Statens vegvesen har presentert for Møreaksen dermed har vist seg å være betryggende gode. Disse faglige analysene er grunnlaget for at et stort politisk flertall både på Stortinget og i fylkestinget, samt alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen som den beste traséen for Fergefri E39 over Romsdalsfjorden.

Frp har sikkert oppfattet at KS2-analysen ikke etterlyser ytterligere utredninger av Romsdalsaksen. Som jo også rammes av samme kostnadsøkning. Dermed er det exit for Romsdalsaksen. Dessuten vil Møre og Romsdal fylkeskommune med Romsdalsaksen måtte stå for finansieringen av fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, som har flere innbyggere enn Nordøyene. Få ansvarlige fylkespolitikere ønsker å overta disse kostnadene.

Frp fortsetter i sedvanlig stil, og forsøker å fremstille det som om Møreaksen nærmest er det eneste prosjektet som rammes av denne svært generelle kostnadsøkningen. Øvrige samferdselsprosjekter fortones skjermet, selv prosjekter som er både større og av lengre varighet. Møreaksen er da sjanseløs, sier Frp. Men i rykende ferske innspill fra fagetatene til rulleringen av NTP er trinn 1 på Møreaksen prioritert, mens trinn 2 er satt på vent, bl.a. på grunn av uferdige reguleringsplaner.

Uredelighetene fra Frp synes ute ende. Stortingsrepresentanten fortsetter med tvilsomme påstander om folkeviljen, på tross av Sunnmørspostens ferske meningsmåling som viser at om en tar hensyn til feilmarginene er det i praksis dødt løp mellom Romsdalsaksen, Møreaksen og ferge.

I stortingsvalget fikk partiene som i valgkampen støttet Møreaksen over 62% av stemmene i vårt fylke. I et demokrati er det valg som avgjør, og det forventes at politikerne står bak sine partiprogram og valgløfter. Statsminister Støre (Ap) sier regjeringen vil gjennomføre sine valgløfter, men at det nå kan ta litt lenger tid for noen, slik som trinn 2 på Møreaksen, grunnet krigen i Ukraina.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal