Jeg er en heldig rektor. På min skole er alle lærere kvalifiserte. Og hva betyr det? Jo, det betyr at elevene, foreldrene, og jeg, kan være trygge på at vi har et godt skoletilbud, og en trygg, forutsigbar opplæringsarena. Elevene har muligheter til å lære, faglig, sosialt og emosjonelt. De blir sett og de kan lære seg å mestre livene sine, nå og i framtida.

Uheldigvis er det ikke alle rektorer som er like heldige som meg. SSBs tall for lærerkompetanse viser at det er over 16 % av årsverkene i grunnskolen og over 20 % av årsverkene i videregående opplæring som mangler lærerutdanning.

Hva betyr det? Jo det betyr at elever ved slike skoler ofte mottar opplæring som ikke holder mål. Selvfølgelig kan undervisningspersonell uten godkjent utdanning klare å formidle og lære elevene det de skal. Rektor er ansvarlig for all virksomheten på sin skole, og det er en helt annen virkelighet å ha fagpersonell i alle ledd, framfor ufaglærte. Og den viktigste sikkerheten vi har, er at lærerne har utdanning!

Realiteten i norsk skole er at det mangler lærere. De vil ikke jobbe som lærere, de får for dårlig betalt. Eller kanskje enda verre. De vil ikke utdanne seg som lærere, de får for dårlig betalt. Ved Høgskulen i Volda var det 13 studenter som startet opp på grunnskolelærerutdanning 1-7 nå i høst. 13 stykker! Da sier det seg sjøl at sånne som meg kommer til å få store problemer med å sikre elevene et godt læringsmiljø framover. Jeg må si jeg er redd, på elevenes vegne.

En skole med kompetente voksne, for vi er også avhengige av andre yrkesgrupper enn lærere, er en skole som i stor grad kan organisere seg sjøl, planlegge sjøl, drive undervisning sjøl, oppdra elevene sjøl, kommunisere med foreldrene sjøl og dokumentere elevenes utvikling sjøl. Uten slik kompetanse hadde veldig mye mer av min tid tid gått med til å veilede og hjelpe, framfor å støtte, bidra og utvikle.

KS, arbeidsgiver for alle lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, ser ikke denne dimensjonen. KS ser ikke at den viktigste yrkesgruppa som kan bidra til at framtidige arbeidstakere blir nyttige og produktive voksne, er lærere. Og det viktigste KS ikke ser, er at dette må koste litt. KS tror at lærere er en utgift. Politikere i alle kommuner, det er dere som styrer KS, få KS til å skjønne at lærere ikke er en utgift, men en investering!

Jeg støtter lærerne i streikegrunnlaget, gi dem anstendig betalt, hvis ikke mister vi dem!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal