Frank Sve (Frp) lytter åpenbart ikke til velgerne i Møre og Romsdal, der over 62% ved siste stortingsvalg stemte på de partiene som i valgkampen lovet støtte til Møreaksen. Hvor mange ganger kan man hevde at valget blir et akse-valg, men i ettertid hevde at det ikke var det likevel?

Sve synes isteden å klamre seg til de etter min mening meget tvilsomme meningsmålingene utført av Terje Tovan og Møre uten Møreaksen (MuM). Er det disse Frank Sve (Frp) kaller folket, og lytter til?

Frank Sve (Frp) tror at folket heller vil ha Eksportveien E136 fra Ålesund til Dombås framfor Møreaksen. Han har ennå ikke forstått at disse to prosjektene ikke konkurrerer mot hverandre. Bevilgningene til Nye Veier AS og Eksportveien fra Vestnes til Dombås påvirkes ikke av bevilgningene til Statens vegvesen og Møreaksen, som går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Tvert imot, Møreaksen E39 og Eksportveien E136 har felles trasé fra Ålesund til Vestnes. Om Frank Sve stopper Møreaksen, så mister Eksportveien finansieringen av den mest trafikkerte delen. Er det dette folket vil?

Slikt forteller ikke Frank Sve (Frp) til velgerne. Han forteller heller ikke velgerne at Romsdalsaksen er avskrevet som et urealistisk alternativ til Møreaksen, også av Nye Veier AS. Isteden fortsetter han med å bløffe velgerne om at hvis Møreaksen stoppes, så kan disse pengene isteden benyttes til andre veiprosjekter i Møre og Romsdal. Slik som å erstatte fergen over Langfjorden med bro. Noe som for øvrig vil fjerne en god del av trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen.

Frank Sve (Frp) unnlater også bevisst å fortelle velgerne at hvis Møreaksen stoppes, så vil pengene forsvinne ut av fylket til gryteklare prosjekter i andre deler av landet. Han forteller heller ikke til velgerne at da må fylkeskommunen finansiere fastlandsforbindelsene til de to store øyene Gossen og Otrøya ute på Romsdalskysten. Dette er en ekstraregning som vil komme i tillegg hvis Romsdalsaksen velges, og vil sette andre samferdselsprosjekter i vårt fylke på vent i mange tiår framover. Er det dette folket vil?

Frank Sve (Frp) forteller heller ikke velgerne at om Møreaksen stoppes, så vil E39 over Romsdalsfjorden fortsatt være stengt mesteparten av tiden, bare åpen noen få minutter når fergen kommer. Tror ikke Sve at folket foretrekker en vei som er åpen døgnet rundt, hele året - framfor en vei som for det meste er stengt? Alle tidligere fergeavløsningsprosjekter viser jo at lokaltrafikken blomstrer når fergene forsvinner.

Frank Sve (Frp) lytter ikke til noen. Ikke til de som forteller at Møreaksen finansierer store deler av Eksportveien. Han lytter ikke til de som forteller at fylkeskommunen må finansiere fastlandssambandene til Aukra og Misund om Møreaksen stoppes. Han lytter ikke til de som forteller om forskjellen på fylkesveier og statlig finansierte veier. Heller ikke hører han på de som forteller at bevilgningene til Møreaksen er knyttet til dette prosjektet, og er ikke en uspesifisert bevilgning til fylkeskommunen som kan bruke pengene på en hvilken som helst fylkesvei.

Frank Sve (Frp) lytter heller ikke til næringslivet. Over 100 bedrifter i vårt fylke med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning krever rask realisering av Møreaksen.

Frank Sve (Frp) lytter definitivt ikke til fagfolkene. De påpeker at Møreaksen er blant landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter, og at Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av folket som krysser Romsdalsfjorden. Sve stoler åpenbart heller ikke på de som kvalitetssikrer disse utredningene.

Frank Sve (Frp) lytter så visst ikke til velgerne, som har gitt et demokratisk flertall for Møreaksen i 3 påfølgende ulike Storting, på Fylkestinget og i alle berørte kommuner. Frank Sve lytter bare til seg selv. Istedenfor å lytte sprer han om seg med villedende og løgnaktige påstander for å manipulere velgerne. Og fortsatt er det nok noen som lar seg føre bak lyset.

Det er kanskje slike Sve har i tankene når han fremhever Bjorli framfor Dombås på E136 Eksportveien. Sve håper nok å skaffe seg en del ekstra stemmer fra sunnmøringer som ønsker bedre vei til hyttene sine på Bjorli («Ny Ålesund»). Som første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget bør Frank Sve (Frp) ha omtanke for hele Norge, ikke bare Sunnmøre. En kynisk politiker på stemmesanking, som kun har omtanke for seg selv.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal