Kravene i bestemmelsen er relativt svake og gir politiet stort handlingsrom. Advokatforeningen har likevel gått ut mot slike aksjoner i andre deler av landet fordi de mener lovens krav ikke er oppfylt. Legalitetsprinsippet tilsier at hjemmelen skal være klar og at den ikke kan strekkes. Når det gjelder aksjonen i Molde, så er seksjonsleder for etterforskning ved Molde politistasjon sitert på at begrunnelsen blant annet er at politiet har sett en stor økning i antall knivhendelser. «Vi er bekymret fordi det er så mange av denne typen oppdrag. Det gjelder egentlig hele Nordmøre og Romsdal, men i aller høyeste grad også Molde», uttaler hun.

På meg virker situasjons- og stedsangivelsen svært vid og det er etter mitt skjønn uklart om lovens krav var oppfylt. RB burde kanskje følge opp saken ved å forelegge den for Advokatforeningen og be om en uttalelse.

Georg Panzer Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Jeg synes det er svært viktig at politiet jobber forebyggende og at de er synlig i bybildet. Politiet uttaler selv at de har lagt vekt på å være «høflig, ta det stille og rolig og med et glimt i øyet». Noe det virker som at de har lykkes med ettersom kommentarene fra publikum som siteres i avisa er positive. En uttaler - med et smil - at hun ble stresset. Jeg mener at politiet i tillegg til å være høflig også skal være korrekte og det betyr at de bør ha klar hjemmel for slik visitering.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal